Příběh úspěšné firmy: Česká pojišťovna

Základní informace o organizaci

Předmět činnosti: životní a neživotní pojištění individuální a dále pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslu, zemědělství a podnikatelských rizik.
Název organizace: Česká pojišťovna
Typ organizace: akciová společnost
Počet spolupracovníků: přibližně 3900 zaměstnanců a 5600 obchodních zástupců, 3000 obchodních míst
Velikost organizace: Celkové předepsané pojistné v roce 2010 činilo 38,4 miliardy korun, správa téměř devíti milionů pojistných smluv, tržní podíl na domácím trhu přesahuje 25 procent.
Rok vzniku: tradice více než 180 let
Uplatňované nástroje pro Slaďování a Práci na dálku (stav r.2011):

flexibilní pracovní doba, zkrácené úvazky, práce z domova, týden dovolené navíc, dětské dny, e-learning, telekonference, online kancelář, chat

Jak to funguje v České pojišťovně

Česká pojišťovna se mění. Mění se tak, aby bylo nejen radostí s ní spolupracovat, ale i pro ní prodávat pojistky a služby, pojistit se u ní, ale samozřejmě v ní i pracovat. Znamená to, že chceme být atraktivním a vyhledávaným zaměstnavatelem. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je dát zaměstnancům možnost přizpůsobit si pracovní podmínky v závislosti na situaci, či její změně, v osobním životě. 

Aktuálně rozjíždíme projekt, který je primárně zaměřen na posílení flexibility forem práce a na rozvoj aktivit pro snadnější návrat rodičů do práce po mateřské či rodičovské dovolené.

Pro komunikaci se zaměstnanci, kteří pracují na jiném pracovišti než jejich nadřízený, využíváme telekonference (především mezi centrálou v Praze a Klientským servisem v Brně a Pardubicích), interní chat pro komunikaci zaměstnanců s vedením společnosti a on-line kancelář pro zaměstnance s home office. Přístup je samozřejmě jen do aplikací, které pro výkon své konkrétní práce pracovníci potřebují.

Flexibilní formy práce

Našim zaměstnancům již dnes nabízíme flexibilní pracovní dobu, zkrácené úvazky, či pro určité týmy práci z domova. Tuto oblast chceme posílit a její možnosti co nejvíce rozšířit - zaměřujeme se na zvýšení flexibility pracovní doby, rozšíření práce z domova pro další zaměstnance a větší využívání zkrácených úvazků.

Co se týče dovolené a pracovního volna, nabízíme zaměstnancům kromě týdne dovolené navíc, také další možnosti jak řešit určité životní situace a to poskytnutím volna s náhradou mzdy (například nastávajícím maminkám či samoživitelům, příp. zaměstnancům, kteří se podílejí na realizaci humanitárních aktivit) nebo volna neplaceného v případě, že zaměstnanec řeší například speciální péči o dítě nebo péči o rodiče, či potřebuje regenerovat své síly.

Nabídku poskytování volna jsme nově rozšířili o poskytnutí volna tatínkům po narození potomka.

Rodiče s malými dětmi

V současnosti využíváme zkrácené pracovní úvazky, případně práci na dohodu v době rodičovské dovolené, převážně v kombinované podobě s prací z domova. Jedná se o zapojení do projektů, příp. pomoc při nárazových činnostech jakými jsou např. uzávěrkové práce či výpomoc při kalamitách. Tuto aktivitu podporujeme a zaměřujeme se na její širší využití.

Pro udržení kontaktu v průběhu mateřské či rodičovské dovolené se zaměřujeme na rozvoj aktivit pro udržení interpersonálních vazeb, jako jsou např. Dětský den, pravidelná setkávání - v této oblasti chceme navázat na zkušenost ze Seniorských klubů, které u nás velmi dobře fungují již řadu let. Aby naši rodiče s malými dětmi mohli být seznamováni s děním ve společnosti, zůstáváme s nimi v e-mailovém kontaktu a připravujeme pro ně možnost přístupu na intranet.

Rodičům, kteří nemohou zůstat zapojeni do pracovního dění, umožníme pro zachování a rozvoj jejich odbornosti účast na externích skupinových odborných školeních a interních odborných odpoledních seminářích. V rámci již zmíněného přístupu na intranet, budeme našim rodičům také nabízet odborná školení formou e-learningovým kurzů. 

Vložená důvěra znamená férové jednání a férovou zpětnou vazbu. Otevřenost a důvěra posiluje zodpovědnost za výsledky své práce a zdravou loajalitu. 

Katarína Hrončoková, Centrum personálních služeb

 

© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: