Příběh úspěšné firmy: Vodafone Czech Republic

Základní informace o organizaci

Předmět činnosti: IT/Telco
Název organizace: Vodafone Czech Republic, a.s.
Typ organizace: akciová společnost
Počet zaměstnanců: cca 2500
Rok vzniku: 2000
Uplatňované nástroje Slaďování a Práci na dálku (stav r.2012): flexibilní pracovní úvazky, práce z domova, flexibilní pracovní prostředí „Flexi Office“ ,podpora návratu maminek zpět do zaměstnání formou částečných úvazků, program pro „High potential women“, benefity zaměřené na slaďování osobního a pracovního života.

Jak to funguje ve Vodafone Czech Republic

Společnost Vodafone Czech Republic (dále jen Vodafone) patří mezi společnosti, které se oblasti slaďování osobního a pracovního života intenzivně věnují. O tom svědčí i to, že se Vodafone stal druhým nejlepším zaměstnavatelem roku 2009 a společností s největší společenskou zodpovědností roku 2010.

V současné době v rámci slaďování osobního a pracovního života poskytuje Vodafone svým zaměstnancům celou řadu benefitů a výhod mezi které patří zejména:


Flexibilní pracovní úvazky

Vodafone nabízí svým zaměstnancům možnost využívat jak běžných částečných pracovních úvazků, tak formu tzv. Job sharingu. Tyto formy pracovních úvazků se osvědčily především našim maminkám na mateřské dovolené. Možnost znovu se zapojit do pracovního procesu po mateřské či rodičovské dovolené je pro ně velmi důležitá a Vodafone toto jejich rozhodnutí plně podporuje.

Flexi Office

Jelikož je Vodafone velmi flexibilní, dynamickou a rychle se rozvíjející společností, souvisí s tím i způsob práce a pracovní prostředí. V rámci našich hlavních zastoupení zavádíme tzv. „Flexi Office“, což je nový způsob mobilního fungování ve společnosti, který ve velké míře podporuje práci z domova.

Využívání tzv. Home office je v naši společnost hojně praktikováno. Naše krédo zní: „Není důležité kde svou práci odvádíš, ale jak ji odvedeš!“ Nejčastěji je tento způsob práce využíván v rámci skloubení pracovního a osobního života, případně pro konkrétní činnost, která vyžaduje soustředěnost a může být vykonávána mimo kancelář. Specifika této práce jsou však závislá na pracovní pozici daného zaměstnance a je vždy nutné si je předem odsouhlasit se svým manažerem. Ne pro každou pozici je však práce z domova vhodná.

V rámci slaďování osobního a pracovního života je taktéž nutné zmínit veškeré aktivity, které Vodafone zajišťuje pro své budoucí či aktivní maminky (tatínky). Jelikož jsme si vědomi, jakou důležitou roli hrají v naší společnosti, klademe důraz na to, aby se nám právě tito talentovaní pracovníci vraceli zpět do pracovního procesu motivovaní. Proto jsme pro ně připravili několik benefitů, které jim pomohou v rámci přechodu na mateřskou dovolenou či při návratu zpět do zaměstnání.

Jedná se především o informační brožury s rozmanitou škálou informací týkajících se jejich odchodu na mateřskou dovolenou, průběhu dovolené a návratu zpět do zaměstnání. Dále jsme pro naše maminky připravili jejich vlastní internetové stránky, kde se pravidelně dozvídají to nejzajímavější dění z Vodafonu, mají zde možnost chatovat a získat ty nejdůležitější kontakty a praktické informace. A to není vše.

Pro ty nejtalentovanější a nejúspěšnější ženy jsme navíc vytvořili tzv. Program for High Potential Women, pečující o skupinu maminek, které mají ve Vodafone ten největší potenciál. Naším cílem je poskytnout jim maximální podporu v jejich přechodu na mateřskou dovolenou, aktivně s nimi komunikovat a zároveň je cíleně připravovat a motivovat k jejich návratu zpět do Vodafonu.

Vodafone patří k zaměstnavatelům podporujícím oblast slaďování osobního a pracovního života, aktivně se jí věnuje a jeho dlouhodobým cílem je tuto oblast nejen podporovat, ale i neustále rozvíjet.

© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: