Příběh úspěšné firmy: T-Mobile Czech Republic

Základní informace o organizaci

Předmět činnosti: IT/Telco
Název organizace: T-Mobile Czech Republic, a.s.
Typ organizace: akciová společnost
Počet zaměstnanců: cca 3000
Rok vzniku: 1996
Uplatňované nástroje Slaďování a Práci na dálku (stav r.2011): flexibilní pracovní úvazky (zkrácené pracovní úvazky, částečná práce z domova/home-office, sdílené pracovní pozice/job sharing, krátkodobé pracovní volno, career break/přerušení výkonu práce), edukativní programy pro zaměstnance,akce pro zaměstnance na podporu work-life balance,akce pro zaměstnance/rodiče s dětmi,týden dovolené navíc.

Jak to funguje v T-Mobile Czech Republic

Společnost T-Mobile nabízí svým zaměstnancům celou řadu možností flexibilního pracovního uspořádání. Výhodou alternativních úvazků je jednoznačně to, že T-Mobile je schopen poskytnout práci i těm zaměstnancům, kteří na plný úvazek pracovat nemohou (např. kvůli dětem, starším rodičům, zdravotním důvodům atd.) nebo na plný úvazek pracovat nechtějí (harmonizují svůj osobní a pracovní život), a kteří by jinak zůstali bez práce. V nabídce je posun začátku a konce pracovní doby, zkrácené pracovní úvazky, částečná práce z domova, sdílené pracovní místo, krátkodobé pracovní volno a dokonce i přerušení výkonu práce.

Nejběžnějšími důvody žádostí o částečnou práci z domova nebo také
home office (HO), je skloubení práce s rodinou nebo dojíždění, přičemž pojem částečná znamená určitý počet dní v měsíci. Ovšem tuto formu alternativního úvazku lze aplikovat pouze tam, kde to umožňuje povaha práce z hlediska pracovní agendy a chodu daného týmu – mohou ji tedy mít jen ti zaměstnanci, kteří nejsou v přímém kontaktu se zákazníkem, nejsou přímo odpovědní za provoz služeb. Povaha jejich práce tedy umožňuje to, aby nebyli přítomni na pracovišti. Home office nyní využívá na dvě stovky zaměstnanců.

Další možností, kterou nabízíme našim zaměstnancům, je tzv.
job sharing neboli sdílená pozice. V podstatě to znamená, že dvě osoby vykonávají tutéž práci v rámci jednoho pracovního místa a v rámci stanovené pracovní doby se na pozici střídají. Toto uspořádání je velmi náročné z hlediska managementu nadřízeného: vyžaduje optimální organizaci práce, sledování pracovní výkonnosti a výsledků hned u dvou osob namísto jedné, kontrolu předávání informací apod., na druhou stranu je ale obrovskou motivací pro dané dva zaměstnance. Zaměstnanci se zpravidla střídají po dnech, nikoli na směny (ranní-odpolední). V současné době tuto formu úvazku mají 4 kolegyně.

Dále nabízíme zaměstnancům
zkrácené úvazky. Ty jsou ve společnosti jednoznačně využívány nejvíce, a to především proto, že jsou nejvíc vhodné pro pracovníky napříč všemi pozicemi. Ti, kteří by za normálních podmínek plného pracovního úvazku nebyli schopni docházet do zaměstnání, takto mohou fungovat na 100 %. Aktuálně této formy využívá přes tři sta kolegů.

Ve výčtu nechybí ani přerušení výkonu práce neboli
career break. Jde o přerušení pracovního výkonu na dobu trvání 1 - 6 měsíců, zaměstnanci za tuto dobu nenáleží mzda a nemá nárok na benefitní systém. Pracovní poměr se ovšem nemění, zaměstnanec se tedy po ukončení carem breaku vrací opět na pracoviště i pozici sjednanou v pracovní smlouvě. Jedinou podmínkou pro využití této možnosti je, že zaměstnanec musí být ve společnosti zaměstnán minimálně 2 roky.

Krátkodobé pracovní volno může zaměstnanec využít po skončení zkušební doby pouze v mimořádných situacích, a to maximálně na dobu 30 kalendářních dnů, přičemž se přihlíží k důvodům zaměstnance a oprávněným zájmům společnosti. Opět je možné poskytnout ho pouze tam, kde to povaha práce a provozní podmínky pracoviště umožňují.

Společnost T-Mobile na oblasti work-life balance stále pracuje. Svým pracovníkům nabízí v průběhu roku řadu edukativní programů v oblasti zdraví a rovnováhy osobního a pracovního života. Jedním z nich byl například veletrh Život v rovnováze. Zaměstnancům bylo připomenuto, že život je i o osobních prožitcích a aktivně tráveném volném čase. S ohledem na to, že T-Mobile má zavedenu většinu možností pro flexibilní pracovní uspořádání, chce se do budoucna zaměřit také na podporu rodičů vracejících se z mateřské či rodičovské dovolené. Oblastmi, na které se chce soustředit, jsou tak mentoring, koučink, proces rychlejší adaptace zpět do pracovního života, podpora v oblasti péče o děti a domácnost a další. Není nic lepšího, než spokojený zaměstnanec. Investice do této oblasti se skutečně vyplatí.

 

© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: