Příběh úspěšné organizace: PROFICIO

Základní informace o organizaci

Předmět činnosti: vzdělávání, poradenství, volnočasové aktivity
Název organizace: PROFIO o.s.
Typ organizace: NNO - občanské sdružení
Počet spolupracovníků: 20 + externí lektoři
Rok vzniku: 2008
Uplatňované nástroje Slaďování: práce z domova, zkrácený úvazek, volná pracovní doba
Uplatňované nástroje práce na dálku (stav r.2011): online kancelář, telekonference, databázové online aplikace, Skype

Jak to funguje v organizaci

PROFICIO, o.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je zejména vytvořit podmínky pro setkávání rodin, pro děti, rodiče i prarodiče a připravit pro ně vhodný program a pomáhat znevýhodněným skupinám obyvatel ke zlepšení jejich postavení ve společnosti.

V současnosti PROFICIO realizuje několik projektů financovaných z EU fondů s celorepublikovým dopadem. Dále provozuje rodinné centrum v Novém Jičíně, ve kterém nabízí komplexní služby pro rodiny. S rodinou se začíná pracovat ještě před příchodem nového člena rodiny na svět, následně jsou nabízeny aktivity spojené s trávením volného času s dětmi, pomoc při řešení potíže spojených se vztahem po příchodu potomka, s výchovou apod. PROFICIO neodděluje jako řada jiných center od sebe vzdělávání, zábavu a nejrůznější praktické problémy, se kterými se rodiny potýkají. 

Všichni členové týmu mohou volit mezi prací z domova nebo z kanceláře. Každý si tak vybírá tu alternativu, jenž lépe odpovídá jeho potřebě s ohledem na odinnou situaci (většina našich pracovníků jsou ženy s malými dětmi). Jednotliví pracovníci si organizují svou práci podle vlastních možností (někdo pracuje přes den, jiný večer a další o víkendu) a aktuálních potřeb realizovaných projektů nebo rodinného centra. Komunikace mezi členy týmu probíhá přes Skype. Pro emaily, organizaci práce a správu dokumentů používají pracovníci online kancelář Google AppsTato vzdálená komunikace je doplněna pravidelnými měsíčními fyzickými schůzkami.

Takovéto pracovní uspořádání je ideální právě pro maminky s malými dětmi, které tvoří podstatnou část týmu. Některé z nich by jen těžko hledaly uplatnění, jenž jim umožňuje využívat jejich odbornost a současně jim poskytuje flexibilitu v práci. S tímto vědomím jsou mámy pracující v PROFICIO vysoce motivované a zodpovědné. Přináší to i další výhody – jednak finanční (nižší náklady na kancelář, cestovné apod.), ale také to umožnilo změnit systém řízení, kdy je pracovníkům dána maximální možná volnost a oni na oplátku přinášejí organizaci maximum „užitku“ (nové nápady rozvoje, postoj k neplánovaným požadavkům, apod.).

 

© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: