Příběh úspěšné firmy: Komerční banka

Základní informace o organizaci

Předmět činnosti: finanční služby
Název organizace: Komerční banka, a.s.
Typ organizace: akciová společnost
Počet zaměstnanců: 7 811 (počet zaměstnanců k 31.12.2011)
Rok vzniku: Založena v roce 1990 jako státní instituce a v roce 1992 transformována na akciovou společnost. Od roku 2001 součást mezinárodní skupiny Société Générale.
Uplatňované nástroje Slaďování a Práci na dálku (stav r.2011): Pružná pracovní doba, zkrácené a sdílené úvazky, stlačený pracovní týden, částečná práce z domova, pracovní volno bez náhrady příjmů – krátkodobé, dlouhodobé.

V Komerční bance považujeme za klíčové priority práci s talenty, rozvoj dovedností zaměstnanců, dodržování rovných příležitostí a podporu rovnováhy pracovního a soukromého života.  Mezi naše priority patří také podpora interní mobility, což je jedna z cest, jak umožnit našim zaměstnancům profesní a kariérní růst.


Program pro zaměstnance na mateřské/rodičovské dovolené

Tématu slaďování pracovního a soukromého života se věnujeme systematicky od roku 2008, kdy vznikl program pro zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené. V rámci programu klademe důraz:

  • na otevřenou komunikaci o potřebách a očekávání zaměstnanců, kteří odcházejí na mateřskou dovolenou
  • na udržení kontaktu se zaměstnanci v průběhu mateřské/rodičovské
  • na podporu postupného návratu těchto zaměstnanců do pracovního prostředí formou flexibilních pracovních úvazků


Práce na DPČ/DPP již v průběhu rodičovské dovolené umožní zaměstnancům „nevypadnout z praxe“ a zároveň pečovat o dítě a pobírat rodičovský příspěvek. Tato fáze je přechodná, po ní následuje práce na zkrácený úvazek. Kratší pracovní doba pomůže zaměstnancům skloubit profesní a rodinný život, naučí je dobře si zorganizovat čas, a to už je jen krůček k plnohodnotné pracovní době.


Flexibilní zaměstnávání 

V současné době se zabýváme podporou a dalším rozšiřováním alternativních úvazků. Jejich poskytnutí však nelze aplikovat vždy a na všech pozicích – dbáme především na to, aby byl zajištěn hladký chod banky a spokojenost klientů. 

Zaměstnancům umožňujeme:

  • Pružnou pracovní dobu
  • Práci na zkrácený úvazek
  • Sdílené pracovní místo
  • Stlačený pracovní týden
  • Částečnou práci z domova
  • Práce na směny (postupné nástupy)
  • Zaměstnanci také mohou využít pracovní volno bez náhrady příjmu až na 12 měsíců (tzv. career break) např. z důvodu cestování, studia, rodinných důvodů či oddychu a načerpání sil před převzetím nové profesní výzvy.

Práce z domova:

V KB umožňujeme kombinovanou práci z kanceláře s prací z domova. V současné době ji využívá přes 100 zaměstnanců napříč celou firmou. Předpokladem pro práci z domova je schválení žádosti zaměstnance jeho nadřízeným, který posuzuje především typ provozu, ve kterém zaměstnanec pracuje, charakter vykonávané práce a pracovní „návyky“ zaměstnance. 

Práce z domova z pohledu manažera podle komerční banky >


Naše další aktivity

Usilujeme o vyrovnanější zastoupení mužů a žen ve vedoucích pozicích. Jednou z cest podpory žen v rozvoji jejich kariéry je mentoring, který se stává již fungujícím rozvojovým nástrojem. 

Vzhledem k různorodosti našich zaměstnanců nezapomínáme ani na další specifické populace jako jsou absolventi, věkově starší zaměstnanci a zdravotně postižení zaměstnanci, u kterých usilujeme o zlepšování pracovních podmínek. 


© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: