Příběh úspěšné firmy: Impact-Corti

Základní informace o organizaci

Předmět činnosti: reality, správa nemovitostí
Název organizace: IMPACT-CORTI
Typ organizace: akciová společnost
Počet zaměstnanců: 150
Rok vzniku: 2002
Uplatňované nástroje Slaďování (stav r.2011): firemní školka, zkrácené úvazky, práce z domova, akce pro rodiče s dětmi

Jak to funguje v organizaci

Společnost IMPACT CORTI je organizace založená zahraničními partnery poskytující rozsáhlé služby v oblasti realit. Jelikož zaměstnává především mladé lidi, svou činnost v oblasti slaďování zaměřuje především na rodiče s dětmi. Ústředním bodem praxe v oblasti slaďování osobního a pracovního života je firemní školka, která funguje od roku 2008 z podnětu vedení společnosti. Na jejím vzniku se podílel tým rodičů, které myšlenku rozvíjely v rámci svého pracovního času. Firemní školka funguje v zrekonstruovaných prostorách nedalekého bytu, je financována společností a příspěvky rodičů. Provoz školky je od 8 do 17 hodin, o 15 dětí ve věkovém rozmezí 1-4 roky se starají 4 profesionální pečovatelky; stravování je zajišťováno samotnými rodiči. 

Ostatní formy sladění osobního a pracovního života úzce souvisí s firemní kulturou, kterou charakterizuje individuální přístup ke každému zaměstnanci, oboustranná důvěra, vysoká míra odpovědnosti zaměstnanců v rámci pozic, které jsou svým charakterem velmi specializované a více na individuální, jasně vymezené činnosti. V závislosti na charakteristice jednotlivých pozic se využívají různé alternativní formy práce a jejich kombinace. Nejčastější formou jsou fixní dny v kanceláři v kombinaci s prací z domova. Porady se časově situují do dopoledních hodin. 

Motivací vedení firmy pro zavádění opatření je udržení kvalitní pracovní síly, atraktivita společnosti pro uchazeče a do jisté míry i PR společnosti. Díky každodennímu kontaktu HR oddělení se zaměstnanci není ve firmě výrazná potřeba měřit výsledky uplatněných opatření, dle hodnocení personalistky G. Domanské se však odráží ve zvýšené míře ochoty vyjít vstříc potřebám firmy a vyšší míře odpovědnosti za vykonanou práci. Dle jejích slov se „vedení firmy může spolehnout na to, že práce bude hotová“, zaměstnanec je v tomto ochoten jít nad rámec svých povinností. Nezanedbatelná je i zvýšená efektivita práce v rámci zkrácených úvazků. 

© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: