Příběh úspěšné firmy: GE Money Bank

Základní informace o organizaci

Předmět činnosti: finanční služby
Název organizace: GE Money Bank, a.s.
Typ organizace: akciová společnost
Počet zaměstnanců: 3600
Rok vzniku: 1998
Uplatňované nástroje Slaďování (stav r.2011): zkrácené a sdílené úvazky, práce z domova, akce pro rodiče s dětmi, zastoupení žen ve vedoucích funkcích

 

Jak to funguje v GE Money Bank

GE Money Bank v České republice jako součást nadnárodní společnosti General Electric klade v rámci své zaměstnanecké politiky velký důraz na poskytování rovných příležitostí a také na rozmanitost při sestavování svých pracovních týmů. Loňský zisk ocenění firma roku v oblasti rovných příležitostí potvrzuje, že se banka pustila správným směrem a svým aktivním konáním podporuje i tolik potřebné zvyšování flexibility trhu práce.

 

V rámci flexibilního zaměstnávání

  • Aktuálně v GE Money Bank probíhá projekt na implementaci flexibilních forem práce, kam patří i možnost příležitostné práce z domova, flexibilního rozložení pracovní doby, práce na částečný úvazek, podpora našich zaměstnanců v oblasti vzdělávání a další.
  • Jenou z našich priorit bylo a je zlepšení nabídky právě v oblasti zkrácených pracovních úvazků napříč firmou. Snažíme se být ještě otevřenější a zvýšit nabídku částečných úvazků i v těch odděleních, kde to zatím bylo spíše výjimkou.
  • Nezapomínáme ani na tatínky! Již dnes nabízíme tatínkům 5 dní dodatečného volna po narození dítěte, tzv. „Dady’s Leave”. Snažíme se o integraci maminek a tatínků po mateřské či rodičovské dovolené zpět do firmy, jeden z našich projektů se zaměřuje na udržení rodičů v kontaktu s firmou právě po dobu rodičovské dovolené.
  • Jednou z hlavních priorit je udržení vyváženého zastoupení žen ve vedoucích funkcích, příkladem aktivit na podporu žen je Mentoringový program pro talentované ženy, které mají možnost se na pravidelné bázi setkávat s členy nejvyššího vedení a pracovat na svých kariérních cílech či aktuálních manažerských problémech. Jedním z prvků programů je 360°zpětná vazba a také závazek mentora i mentorované ženy strávit čas vzájemným stínováním.
  • Ženy mají možnost sdílet svoje zkušenosti a navázat spoustu užitečných kontaktů v rámci Women’s Network, která existuje v GE již od roku 1997 a má v celém světě více než 80.000 aktivních účastníků z řad žen i mužů.

 

Magdalena Wavle, GE Money Bank, a.s.

Více informací také na: www.gemoney.cz/ge/cz/1/nase-spolecnosti 

 

© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: