Příběh úspěšné firmy: Centrum andragogiky, s.r.o.

Základní informace o organizaci

Předmět činnosti: vzdělávání dospělých a související poradenství, řešení na míru potřebám a přáním zákazníka, Global Skills, slaďování osobního života se zaměstnáním, 50+
Název organizace: Centrum andragogiky, s.r.o.
Typ organizace: společnost s ručením omezením
Počet zaměstnanců: 20
Rok vzniku: 2006
Uplatňované nástroje Slaďování a Práci na dálku (stav r.2012): flexibilní pracovní úvazky (zkrácené pracovní úvazky a volná pracovní doba), částečná práce z domova/home-office,  edukativní programy pro zaměstnance, prezenční porady 1x měsíčně, Skype, online přístup do firemní databáze, telekonference, infomailing, virtuální úložiště dat

Aplikace práce na dálku v každodenní praxi

U nás v Centru andragogiky, s.r.o. přistupujeme k mnoha tématům, formám a nástrojům s několika úhly pohledu současně. Např. předmětná práce na dálku je z jednoho úhlu pohledu nástrojem k zefektivnění činnosti naší firmy, zvýšení výkonnosti a motivace pracovníků, kterých se tato forma práce týká, či by se týkat mohla a v neposlední řadě i jako jeden z nástrojů ke snižování nákladů. 


Druhý úhel pohledu nám práci na dálku představuje jako vysoce aktuální téma, které se často stává nedílnou součástí vzdělávacího programu připraveného na míru našemu zákazníkovi. 

Další úhel pohledu přemění práci na dálku v předmět dalšího výzkumu a bádání, jak tuto disciplínu ještě rozvinout, zlepšit či doplnit o další pro zákazníka zajímavé prvky, formy a nástroje, o což se mimo jiné stará naše sekce zabývající se výzkumem nových metod ve vzdělávání a nástrojů pro zefektivňování činnosti firem a organizací. 

Mezi nástroje práce na dálku, které v rámci naší každodenní praxe aplikujeme jako dnes již běžnou formu práce pro většinu našich pracovníků, jsou často již rutinou u celé řady moderních firem a náleží mezi ně flexibilní pracovní úvazky (zkrácené pracovní úvazky a volná pracovní doba), kde fixní pracovní proces s pevnou pracovní dobou je nahrazen volnou prací na konkrétních úkolech, prací v projektových a virtuálních týmech a týmovém plánování společných aktivit s časovými průsečíky v klíčových bodech. Dále částečná práce z domova/home-office, kde šetříme čas, náklady a zároveň vytváříme i benefit posilující loajalitu a motivaci daných pracovníků. Pečlivě však volíme, kdo je vhodnou osobou pro tuto formu práce a pro koho by to znamenalo kariérní fiasko. 

Na základě našich výzkumů a, společně při realizaci práce na dálku u našich zákazníků jsme zjistili, že efektivitu a bezpečnost tohoto nástroje zvýší a umocní vzdělávání a rozvoj pracovníků, u kterých má být tento nástroj aplikován, v oblasti time a stress managementu, dálkové týmové práce, osobnostního růstu, etiky a loajality. Sami tato témata zařazujeme do pravidelných edukativních programů pro zaměstnance, které považujeme za jeden z nejdůležitějších nástrojů. K jeho úspěšnému naplňování nám pomáhá i e-learningový systém racionálně propojený s prezenční formou vzdělávání. 

K snižování finančních i časových nákladů slouží pak také i omezení prezenčních porad 1x měsíčně a důsledné využívání telekomunikační a IT podpory jako např. služby VPN, Skype, online přístup do firemní databáze, telekonference, infomailing a virtuální úložiště dat. Významnou, i když zcela samostatnou součástí je i program slaďování soukromého a pracovního života, který je nejen žádaným benefitem, ale i nástrojem stabilizace výkonu našich pracovníků a v samém důsledku i nedílnou součástí stylu života firmy, firemní kultury i soukromého života jednotlivců.

© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: