Příběh úspěšné organizace: Britská obchodní komora

Základní informace o organizaci

Předmět činnosti: Asociace manažerů
Název organizace: Britská obchodní komora, Česká republika
Typ organizace: Nezisková organizace
Počet zaměstnanců: 7+ 1 na RD + 9 osob: představenstvo (dobrovolná funkce)
Rok vzniku: 1997
Uplatňované nástroje Slaďování (stav r.2011): sdílený úvazek, zkrácený úvazek, práce z domova

Jak to funguje v organizaci

Britská obchodní komora je menší nezisková organizace. V současné době zaměstnává 7 osob, z toho 3 muže a 3 ženy. Generální ředitel pracuje na zkrácený (80%) úvazek, 1 zaměstnankyně na dohodu o provedení práce a 2 muži sdílí pozici asistenta. Ostatní 3 zaměstnanci pracují formou plného úvazku; 1 žena je momentálně na rodičovské dovolené. Kromě pozice office manažera mají všichni zaměstnanci možnost využít práce z domova, pokud prokážou dostatečnou disciplínu, dodržují termíny a sledují průběžně dění v týmu, včetně důležitých informací.

Impulsem pro zavedení flexibilních úvazků bylo kromě organizačních důvodů i pořádání konference na téma „Ženy ve vedení“ a následné vytvoření pracovní skupiny „Diversita“, která je v současnosti jedna z nejaktivnějších a pro sponzorství nejatraktivnějších pracovních skupin komory. Větší využití flexibilních forem práce (především sdíleného úvazku) bylo iniciativou současné ředitelky Petry Janíčkové. Zpočátku bylo potřeba direktivního přístupu z její strany pro udržení pozice, která ve firmě nebyla zavedená a především zpočátku byla koordinačně značně náročná.

Postupně se sdílený úvazek a práce z domova staly součástí firemní kultury. V praxi sdíleného úvazku se osvědčilo stanovit jednoho ze dvou asistentů zodpovědným za celkové výsledky obou zaměstnanců, zavést systém reportování výsledků na týdenní bázi a jednoznačně rozdělit kompetence. Velkou výhodou je nahraditelnost na této pozici (v případě nemoci apod.) a především velmi efektivní využití talentů i schopnosti každého jednotlivce v rámci sdíleného úvazku.

Celkově se v organizaci zlepšil výkon, ve srovnání s předchozím obdobím se zdvojnásobil počet akcí, při navýšení pouze jednoho plného úvazku. Zavádění flexibilních opatření rovněž zvýšil zájem médií, což dává možnost prezentovat i jiné aktivity. Pro ředitelku Petru Janíčkovou je velmi důležitá osobní zkušenost z praxe flexibilních úvazků, kterou pak může předávat dál a přispět k celkovému rozvoji v této oblasti.  

 

© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: