Příběh úspěšné organizace: APERIO

Základní informace o organizaci

Předmět činnosti: poradenství, vzdělávání, výzkum a odborné analýzy
Název organizace: APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství
Typ organizace: nezisková organizace – občanské sdružení
Počet spolupracovníků: 10
Rok vzniku: 2001
Uplatňované nástroje Slaďování: částečné úvazky, práce z domova, flexibilní pracovní doba, kontakt s rodiči na rodičovské dovolené, týden dovolené navíc, vstřícná firemní kultura, akce pro zaměstnankyně, jejich partnery a děti
Uplatňované nástroje práce na dálku (stav r.2011):

e-mail, mobilní telefon, Skype, data v cloudu

Jak to funguje v organizaci

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství je nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je podpora informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství. Usilujeme o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství a o zlepšení postavení rodičů ve společnosti. Podporujeme rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu.

Profesně se problematice slaďování práce a osobního života věnujeme již dlouhodobě – nabízíme poradenství a služby zaměstnavatelům a rodičům; v APERIU umožňujeme flexibilní pracovní režimy.


Slaďování práce a osobního/rodinného života v APERIU

APERIO je malá organizace, má 10 kmenových zaměstnankyň na částečný úvazek a všechny, s jednou výjimkou, mají pracovní smlouvu na dobu určitou. Při nástupu do konkrétní pozice je mimo jiné domluveno, kde a v jakém čase bude práce vykonávána. Ze začátku, zejména pokud se jedná o zcela novou kolegyni, probíhá výkon práce v kanceláři organizace v domluvených hodinách, které vyhovují organizaci i zaměstnankyni. Z hlediska organizace konkrétní podmínky stanovujeme v návaznosti na pozici, typ práce a stanovené zodpovědnosti. Po určité době vše vyhodnotíme, a pokud to daná pozice dovoluje, domluvíme flexibilnější pracovní dobu. To znamená, že si zaměstnankyně sama rozvrhne časové uspořádání a místo výkonu práce pro následující pracovní týden. Vždy je třeba zohlednit projektové, interní či jiné termíny a další zodpovědnosti vztahující se k dané pozici, projektu a ostatním členkám týmu. Povinností je dát své pracovní hodiny prostřednictvím sdíleného kalendáře vědět ostatním nejpozději do pondělního rána daného týdne. 


Flexibilní pracovní doba pro nás, zaměstnankyně, znamená, že si, při dodržení smluvených podmínek, můžeme vybrat, zda budeme pracovat v kanceláři nebo z domova či odjinud a kdy. Většina z nás má malé či větší děti, některá studuje, některá má ještě jiné zaměstnání či další pracovní závazky; všechny máme své partnery, rodiny, koníčky a přátele. Každá potřebujeme sladit práci s osobním životem a každá máme jiné možnosti a potřeby – některá ráda pracuje brzo ráno, jiná naopak později večer; některá raději pracuje v kanceláři, protože doma není klid, některá raději pracuje z domova, protože v kanceláři není klid; některé vyhovuje stlačený pracovní týden, jiné pravidelné pracovní hodiny denně, některé zas každý den a týden jinak. Na všem se lze domluvit.


Co znamená taková potřeba flexibility pro zaměstnavatele? Naše organizace ji vítá. Uvědomujeme si, že my flexibilitu v práci nejen umožňujeme, ale hlavně ji také vyžadujeme. Potřeby organizace se v průběhu času mění. Někdy (a většinou) je projektů a úkolů hodně, jindy méně, většina z nich má určitý termín plnění a všechny je třeba zvládnout. Zaměstnankyně vědí, jaké jsou jejich aktuální úkoly a do kdy je třeba je splnit. Často se však stane, že do již naplánované práce vpadne nový naléhavý úkol, který nelze odsunout. Někdo jej musí udělat. V takové situaci se naše organizace může spolehnout na to, že jí zaměstnankyně vyjdou vstříc a úkolu se zhostí. Flexibilita tak dobře funguje na obě strany.


Kromě flexibilního uspořádání práce uplatňuje APERIO také další nástroje slaďování pracovního a osobního života. 

  • Jsme v osobním kontaktu s naší kolegyní na mateřské dovolené – má přístup k pracovnímu e-mailu, zveme ji na setkání a akce, nabízíme možnost zapojit se do naší činnosti v případě jejího zájmu. Našim zaměstnankyním nabízíme týden dovolené navíc, což je kromě flexibilních pracovních režimů náš jediný zaměstnanecký benefit. 
  • V organizaci udržujeme vstřícnou, neformální a přátelskou kulturu, ve které se příjemně pracuje a kde jsou občasnými, a vítanými, návštěvníky a návštěvnicemi také děti. 
  • Jednou až dvakrát ročně pořádáme tematickou akci pro všechny zaměstnankyně, jejich partnery a děti.


Práce na dálku v APERIU

Pokud vám v hlavě uvízla otázka, jak může APERIO dobře fungovat i přes vysokou míru flexibility pracovní doby pro zaměstnankyně, odpověď je poměrně jednoduchá – klíčová je dobře nastavená komunikace. Není příliš důležité, kde (a kdy) členky týmu pracují, zda v kanceláři nebo doma či jinde “na dálku”. Důležité je být v kontaktu a sdílet informace. 

Náš tým je zvyklý efektivně pracovat prostřednictvím e-mailu, mobilních telefonů, Skypu a díky umístění sdílených dokumentů v cloudu, kam je přístup odkudkoli, kde je funkční připojení k internetu. Obvykle 2x měsíčně probíhá v kanceláři pracovní setkání celé organizace. Porady menších pracovních týmů k jednotlivým projektům nebo úkolům probíhají po domluvě buď v kanceláři, kde je k dispozici vybavené zázemí, nebo přes Skype, případně i kombinovaně. Rovněž při řešení samostatných úkolů, nebo úkolů ve dvou, je možné se rozhodnout, zda budeme pracovat v kanceláři nebo doma a v jakém čase. Jak již bylo řečeno – podstatné je se dohodnout a sdílet informace.

Flexibilita v uspořádání práce se neobejde bez vzájemné důvěry. Zaměstnankyně potřebují vědět, že si práci mohou naplánovat podle svých možností. Organizace potřebuje vidět dobré pracovní výsledky bez nutnosti každodenní kontroly a přítomnosti na pracovišti. Podle našich zkušeností flexibilní uspořádání pracovní doby posiluje v zaměstnankyních zodpovědnost za svěřené úkoly, podporuje tvůrčí schopnosti a vznik nových nápadů, zvyšuje motivaci k práci a prohlubuje loyalitu k organizaci. To všechno je pro organizaci velkým přínosem a významně přispívá k jejímu rozvoji.

APERIO disponuje kvalitním pracovním týmem. Za dobu své existence jsme úspěšně realizovali řadu projektů a aktivit a získali mnoho zkušeností v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a slaďování práce a osobního/rodinného života. I my jsme se učili od jiných a proto věříme, že sdílením našich znalostí a zkušeností pomáháme ostatním organizacím a firmám prosazovat společensky odpovědné chování vůči zaměstnancům a zaměstnankyním a tím přispíváme nejen k jejich rozvoji, ale také ke kultivaci pracovního trhu v České republice.

Více informací o našich aktivitách najdete na www.aperio.cz


© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: