Příběh úspěšné firmy: Atlas Copco

Základní informace o organizaci

Předmět činnosti: dodavatel technologických zařízení pro průmysl a stavebnictví
Název organizace: Atlas Copco, s.r.o.
Typ organizace: přímé zastoupení mezinárodní společnosti Atlas Copco (Švédsko)
Počet zaměstnanců: 270
Rok vzniku: 1969: zastoupení v ČR
Uplatňované nástroje Slaďování (stav r.2011): zkrácený úvazek, práce z domova, flexibilní pracovní doba

Atlas Copco patří k firmám, kde přístup ke slaďování soukromého a pracovního života navazuje na firemní kulturu a snahu udržet si kvalitní pracovní sílu. Doposud byly tedy jednotlivé nástroje a postupy zaváděny bez prvotního plánu v okamžiku, kdy bylo potřeba řešit konkrétní případ. 

Jednotlivé nástroje slaďování byly proto zaváděny postupně, dle potřeby zaměstnanců a firmy. V současné době mají všichni zaměstnanci možnost využít flexibilní pracovní dobu, v rozmezí od 9 do 15:30 hodin by měli být v práci. Flexibilní pracovní doba je všestranně přínosná, jelikož zákazníci spadající do jiných časových pásem a mají k dispozici servis i mimo klasickou pracovní dobu v ČR. Dále se využívají zkrácené pracovní úvazky a práce z domova. Ta se osvědčila především ve dvou konkrétních případech, kdy se zaměstnankyně (na pozici účetní) odstěhovaly z Prahy a firma jim poskytla možnost nadále pracovat z místa svého nového bydliště. Tyto zaměstnankyně jsou k dispozici on-line a 1-2krát do měsíce dojíždějí do firmy, přičemž získávají bonus na cestování. V dalším případě firma umožnila zaměstnankyni nastoupit do zaměstnaní hned po mateřské dovolené. V jejím případě je využito jak flexibilní pracovní doby, tak práce z domova a zkráceného pracovního úvazku. 

Práce z domova je umožněna připojením k firemnímu serveru přes token. Jako jeden z kontrolních mechanizmů je používán firemní chat, tedy nutná bezprostřední odpověď zaměstnance na případné dotazy nadřízeného či kolegů. 

Z dalších nástrojů slaďování firma plánuje využívat tzv. „exit interview“ pro rodiče odcházející na mateřskou či rodičovskou dovolenou, aplikuje individuální přístup v případě studia či náhlé nemoci v rodině, v případě finanční nouze a podobně. Organizace podporuje určité sportovní aktivity, teambuildingy a rozšířenou lékařskou péči. 

Přínos pro firmu není exaktně měřen, jednoznačnou výhodou je zvýšení možností uplatnění zkušených zaměstnanců, kteří by jinak pravděpodobně odešli do jiné firmy, stejně jako zvýšená motivace a loajalita. Využití flexibilních forem práce výrazně podporuje interní mobilitu a efektivní využití odborné pracovní síly i talentů.

© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: