Registrace uživatele

Osobní údaje
Přihlašovací údaje
Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko Zaregistrovat se umístěné pod tímto textem dobrovolně poskytuji společnosti Eduwork, o.s., IČ: 22676295, se sídlem B. Václavka 981/9, Ostrava, PSČ 70030, (dále jen „správce“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, které jsem vyplnil(a) ve formuláři profilu (dále jen „údaje“) a beru na vědomí, že mé údaje bude správce zpracovávat formou zabezpečené počítačové databáze v rozsahu, v jakém je poskytuji, a to k jejich předávání dál registrovaným uživatelům portálu www.pracenadalku.cz (dále jen „portál“) a k předávání dál dalším účastníkům partnerské sítě pro sdílení databáze CV (dále jen "CV Agregátor") vyhledávajícím uchazeče o práci za účelem nabídky práce a/nebo nabízející práci (dále jen „příjemci“) a dále k marketingovým účelům správce. Souhlasím, aby správce předával mé údaje k dalšímu zpracování příjemcům, a aby správce a příjemci zpracovávali mé údaje po dobu 6 měsíců a aby správce zpracovával mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email po dobu 24 měsíců pro marketingové účely.

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje ve formuláři profilu jsou aktuální, správné, právně nezávadné a pravdivé a souhlasím, aby správce do obsahu mého profilu zasáhl nebo jej zablokoval, bude-li mít za to, že mnou uvedené údaje nejsou pravdivé nebo aktuální. Beru na vědomí, že výlučně odpovídám za právní nezávadnost a věcnou správnost obsahu mnou vytvořeného vlastního profilu.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že vytvořením vlastního profilu na portálu mohou mé osobní údaje, které jsem uvedl ve formuláři profilu, zpracovávat osoby, kterým jsem takové zpracování v rámci mého profilu povolil (pozváním do mé sítě nebo připojením do jejich sítě).

Správce je připraven podat Vám na Vaši žádost zaslanou na adresu správce info@pracenadalku.cz informaci o Vašich údajích zpracovávaných správcem a příjemci. Informace Vám bude bez zbytečného odkladu zaslána na Vaši emailovou adresu, z níž svou žádost činíte. Pokud se odůvodněně domníváte, že správce nebo příjemce Vašich údajů provádí zpracování Vašich údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého nebo osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete ve smyslu ust. §21 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění (i) požádat správce případně příjemce o vysvětlení a/nebo (ii) požadovat, aby správce nebo příjemce vzniklý závadný stav odstranil, zejména tím, že provede opravu eventuálních chyb ve Vašich údajích, jejich doplnění, zablokování nebo zlikvidování. Pokud by Vám správce a/nebo příjemce nevyhověl jste oprávněn se se svým podnětem obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

1/6

Chcete více peněz a času na rodinu a své zájmy?

Seznamte se s Honzou.

Programátor Honza se před rokem domluvil se šéfem, že bude část týdne pracovat z domova a do kanceláře přijede jen 3 dny v týdnu. Během několika měsíců se to ale mírně “zvrhlo” a nyní se v kanceláři ukáže jen několikrát za měsíc na schůzky s kolegy nebo některými zákazníky. Přitom za stejný čas dosahuje lepších výsledků než dříve. V malé kanceláři se čtyřmi kolegy se totiž jen velice těžko soustředil.
1/6
2/6

Ušetřete čas i peníze za cestování do kanceláře

Než začal Honza pracovat z domova, dojížděl denně do centra Prahy, kde má jeho firma kanceláře. Cesta tam a zpět mu zabrala více než hodinu. Benzín ho měsíčně přišel na 2800 Kč. Navíc s rostoucí cenou ropy se mu tyto náklady stále zvyšovaly. Nyní jako bonus k platu většinu z této částky ušetří. Kromě toho získal téměř 20 hodin čistého času, který může věnovat sám sobě a/nebo rodině.
2/6
3/6

Buďte flexibilní v práci i v životě

Honza pracuje průměrně 43 hodin týdně. Je pravda, že to je o něco více, než když pracoval v kanceláři. Na druhou stranu ale nemusí dojíždět a má čas si v průběhu dne vyřídit také své osobní záležitosti. S kolegy mají domluvené pevné hodiny, kdy jsou všichni k dispozici a zbytek si řídí volně podle sebe. Svou práci pak udělá večer nebo si k tomu v urgentních případech sedne přes víkend. Současně si Honza cení i zlepšení komunikace se šéfem, který mu dříve zazlíval nedostatečnou flexibilitu s ohledem na potřeby firmy.
3/6
4/6

Pokud máte sebekázeň, zvládnete to i vy

Práce na dálku není výsadou IT odborníků jako je Honza, ale po zaškolení ji zvládne každý s minimálním smyslem pro zodpovědnost a základy práce na PC. Důkazem je Tomáš - kolega ze Severních Čech, který spolupracuje s Honzou jako copywriter. Aby byl Tomáš efektivní, musel se naučit komunikovat přes videokonference, sdílet pracovní plochu počítače a ovládat firemní online kancelář. I když se považuje spíše za technický antitalent, zvládl to za méně než týden. Mimo to absolvoval školení zaměřené na prevenci případných osobních a psychických úskalí práce na dálku.
4/6
5/6

Buďte mobilní s mobilem či tabletem

Honza nemusí celý den trčet u počítače, aby mohl reagovat na emaily nebo získat aktuální dokumenty a informace z firemního systému. Za pár korun měsíčně mu firma platí mobilní internet a snadno se tak připojí kdekoliv do své online kanceláře. Občas jezdí školit zákazníky do jejich kanceláří a tak se mu to rozhodně hodí. Sice jim vždy nabízí, že je bude školit vzdáleně přes webináře, ale někteří to odmítají. Když jim nevadí, že zbytečně platí za cesťáky 15Kč/km, tak to Honza neřeší...
5/6
6/6

Přidejte se ještě dnes a pracujte na dálku!

I Honza musel přesvědčit šéfa, aby to s ním a jeho kolegy vyzkoušel. A kdo si myslíte, že to udělá za vás? Jedině vy sami si můžete pomoci...

Pokud vám to náhodou zaměstnavatel nedovolí, tak se zkuste poohlídnout po jiném. Nejúspěšnější změny totiž nejčastěji přichází zdola! Existuje celá řada “osvícených” zaměstnavatelů, kteří vám pracovat na dálku s radostí umožní. A ti co to neumožní, si to možná uvědomí časem. Otázka je, jestli pak již nebude pozdě... Hodně štěstí!
6/6

© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: