Příběh úspěšné organizace: Univerzita Karlova, projekt WikiSkripta

Základní informace o organizaci

Předmět činnosti: vysokoškolské vzdělávání
Název organizace: Univerzita Karlova, projekt WikiSkripta
Počet pracovníků: 100
Rok vzniku: 2009
Uplatňované nástroje Práce na dálku (stav r.2012): sdílená tvorba - wiki, sdílení dokumentů (Google Drive/Google Docs, Google Calendar, DropBox), otevřený lístkový systém (OTRS), komunikační nástroje a sociální sítě (Yammer, Skype, Google Hangouts, Facebook, e-mail), flexibilní pracovní smlouvy, práce z domova, edukace pracovníků, společné akce

Jak to funguje ve WikiSkripta

Výuka na lékařských fakultách od nepaměti stojí na mimořádně vytížených odbornících. Medicína se navíc vyvíjí velmi rychle, materiály je třeba neustále inovovat, a přitom se na všech lékařských fakultách učí prakticky totéž. Nepřekvapuje tedy snaha usnadnit expertům práci a medicínské výukové materiály sdílet. Kolem r. 2007 proto vznikly na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy webové stránky na bázi wiki. Byly napsány první odborné texty, vše fungovalo, ale víceméně šlo jen o jeden z řady počinů, se kterými se na vysokých školách setkáme. Obrat nastal v okamžiku, kdy byly do projektu přizváni studenti. Původní záměr byl zapojit je jako “levnou pracovní sílu”; první tým čítal devět lidí.

Zapojení studentů do “vážného” projektu vyvolávalo rozpaky. S vyslovenou nedůvěrou se setkal záměr vyvézt celou skupinu na víkendové soustředění daleko od rušného života města a univerzity. Výsledek ale předčil i očekávání nejnadšenějších zastánců: celý projekt získal mimořádnou dynamiku. Studenti se stali hlavními hybateli, z “levné pracovní síly” se stali iniciátoři dalšího směrování. Od zmíněného víkendového soustředění datujeme vznik WikiSkript (www.wikiskripta.eu).

Za tři roky se tým rozrostl na více než sto lidí, kteří jsou rozeseti po lékařských fakultách od Plzně po Košice. “Redakce” již musí být hierarchicky uspořádaná. Přesto je v ní jediný člověk, který je pro projekt zaměstnán na plný úvazek a má svou židli - sekretářka zajišťující fyzický kontakt s univerzitní administrativou. Všichni ostatní pracují z domovů, nemocnic či nejrůznějších fakultních pracovišť. Většina komunikace probíhá na dálku - mailem, pomocí chatů a sociálních sítí, videokonferenčně. Nevzdáváme se ale ani osobního kontaktu. Zajišťují jej pokročilejší, kteří svolávají “wikičaje” - pracovně-společenská posezení, často tematicky zaměřená k určitému problému. Ani víkendové soustředění, které bylo u zrodu WikiSkript, nezůstalo poslední: každého půl roku se koná “wikivíkend”, na němž se nejen inzenzivně školí a pracuje, ale jeho součástí jsou i team-buildingové aktivity. Kromě toho skupina organizuje sportovní a společenské akce, kterých se často účastní i naši uživatelé.

WikiSkripta se stala nejpoužívanějším webem pro pregraduální výuku medicíny v ČR a SR, který denně navštíví 10 tisíc unikátních uživatelů - mnohem více, než by odpovídalo počtu studentů. Získali jsme prestižní cenu INFORUM 2011, o WikiSkriptech bylo za tři roky publikováno více než 30 odborných sdělení. Naší vizí je otevřenost a spolupráce. Fyzická vzdálenost spolupracovníků není na překážku - důležitá je jen chuť pracovat a spolupracovat.

 

© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: