Příběh úspěšné firmy: Idealine Solutions

Základní informace o organizaci

Předmět činnosti: IT, programování, vzdělávání, poradenství a audity pro změny procesů zákazníka, zavádění řešení pro práci na dálku
Název organizace: Idealine Solutions
Typ organizace: společnost s ručením omezeným
Počet spolupracovníků: 5 + desítky externistů
Rok vzniku: 2008
Uplatňované nástroje práce na dálku (stav r.2011): online kancelář, videokonference, chat, webináře, elearning, databázové online aplikace, všechna data v cloudu, flexibilní pracovní úvazky, práce z domova/home-office

Jak organizace pracuje na dálku

Idealine Solutions s.r.o. je firma založená na principech svobody v práci. Vizí společností je: "Být synonymem hodnotného partnera pro podnikání". Posláním v užším smyslu je: "Vytvářet inspirující prostředí, kde každý má možnost naplnit svoji vizi." Vize i poslání je naplňováno a maximálně podporováno na všech úrovních. Spolupracovníci mohou mimo činnost ve firmě také volně podnikat a zakládat své další nezávislé projekty. Firma je orientovaná na maximální přidanou hodnotu a spokojenost zákazníka, nikoli na maximalizaci zisku. Heslo Idealine zní: " To co nabízíme, to také žijeme a proto to funguje."

V současnosti se firma primárně zaměřuje na podporu práce na dálku a v této oblasti nabízí celou řadu služeb jako zavedení online kanceláře Google Apps či Microsoft Office365, programování webových aplikací na míru, pronájem/ prodej videokonferencí, zavádění vzdělávání na dálku prostřednictvím webinářů nebo elearningu, apod. Dále poskytuje školení, audity a poradenství v dobrých praktikách pro firmy, které hledají způsob, jak efektivně pracovat na dálku. Pro tyto účely provozuje firma portály Worklinesluzby.cz - práce online a Webináře.cz - online semináře.

Všichni členové týmu Idealine pracují z domova a mohou si organizovat pracovní čas podle svých možností. Mají tak výrazně větší prostor pro organizaci svého osobního života a úspory nákladů nejen na cestování, než kdyby se denně scházeli v kanceláři. Firmě to také přináší značné úspory nákladů a navíc jsou lidé k dispozici podle potřeb firmy a to i ve večerních hodinách nebo o víkendu (samozřejmě po dohodě).  Komunikace mezi lidmi probíhá výhradně přes videokonference, telefonicky, přes Skype, chat nebo emailem. Fyzicky se pracovníci setkávají pouze 8-10 do roka. Tato jednodenní setkání jsou vnímána jako společenská událost a diskutují se zde strategické záležitosti. Na otázku, jestli by se neměli fyzicky setkávat častěji, se všichni shodnou, že není potřeba. I po 4-6 týdnech mají všichni pocit jako by se setkali včera - přece jenom se viděli přes videokonferenci. 

Firma má všechny dokumenty, emaily a data uložena v cloudu u společností Google, Microsoft, Zoho nebo v pronajatých datových centrech. S využitím online kanceláře Google Apps tak mohou všichni lidé spolupracovat ve sdílených dokumentech, které se aktualizují v reálném čase. Tam, kde je k dispozici internet (což už je téměř kdekoliv), se tak mohou pracovníci připojit přes "chytrý telefon" nebo notebook a pracovat se svými daty. Více než 95% jednání se zákazníky stejně jako realizace zakázek se realizuje vzdáleně. Díky 100% nezávislosti na místě práce tak firma nemá nejmenší problém najít vysoce motivované odborníky.

 

© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: