Příběh úspěšné firmy: Etnetera

Základní informace o organizaci

Předmět činnosti: Stavba rozsáhlých webů, měření a zlepšování jejich výkonnosti. Návrh a realizace on-line kampaní.
Název organizace: Etnetera a.s.
Typ organizace: akciová společnost
Počet zaměstnanců: 120
Rok vzniku: 1997
Uplatňované nástroje Slaďování a Práci na dálku (stav r.2012): online kancelář (data v cloudu),
zkrácený úvazek, práce z domova,
 flexibilní pracovní doba, loyal days,
sick days, společné akce, sportovní
akce.

Jak je to s prací v Etneteře


V naší firmě je důležitý výsledek, a ne cesta, kterou se ho dosáhne. Chce-li někdo pracovat z domova nebo třeba ze své oblíbené kavárny, může. Stačí se jen lidsky domluvit. Potřebná firemní data najde v cloudu, s kolegy zůstává v kontaktu (telefon, e-mail, Skype, IM). (Rozhodně home office nenabízíme jako benefit. Dost odstrašujícím příkladem je příběh našeho kamaráda z jiné firetmy, který tři dny v týdnu pracoval z domova, aby si tento benefit „užil.“ Po dvou týdnech chodil každé ráno do blízké trafiky, aby prohodil alespoň pár slov s živými lidmi). 

Kontakt s kolegy a firemní atmosféra jsou pro zaměstnance Etnetery tak důležité, že z domova většinou pracují jen ženy, které potřebují být s dětmi, nebo muži, které napadla těžká rýmička.

Etnetera je svobodná firma, kterou si zaměstnanci mají možnost utvářet takovou, jakou ji chtějí mít. Pokud to okolnosti umožňují, jsou jim pracovní podmínky upraveny podle jejich přání a potřeb (zařazení do týmu, práce na vybraných projektech, zkrácený úvazek, pružná pracovní doba, home office, práce přímo u zákazníka atp). K diskuzím o podobě firmy slouží i pravidelná akce „Etneteří příběhování“, na kterou mají volný přístup i „kolemjdoucí“.Work-life balance

Od svého vzniku se Etnetera řídí názorem, že lidé, kteří mají dohromady pracovat, spolu musí vycházet a rozumět si i v mimopracovním životě. Při přijímacích pohovorech se nehledí jen na odborné znalosti uchazeče, ale hodnotí se i ostatní věci tak, aby firma zůstala „zmrdfree“.

Pro zajištění dobrých a přátelských vztahů pořádá Etnetera mnoho věcí. V průběhu celého roku probíhají krátké (mnohdy tématické) setkávací akce. V poslední době si zaměstnanci pořádají podobné akce spontánně sami, firma poskytuje jen zázemí a vybavení. Každý rok vyjíždíme na víkendovou akci Offline. Dříve se nesla v tradičních kolejích „teambuildingu“, ale v posledních letech se koncept zcela změnil a hlavní náplní je pomoc druhým. Firma pravidelně vysílá své zástupce na různé sportovní podniky.

Kromě běžné dovolené má každý zaměstnanec ročně dva sick days. Pokud potřebuje, nemusí v tyto dny přijít do práce, aniž by se předem jakkoli domlouval. Za každých pět let odpracovaných ve firmě získává každoročně pět volných (a placených) loyal days. Až se Etnetera stane první stoletou internetovou firmou (což je jeden z cílů, které jsme si vytkli), budou letití zaměstnanci prakticky více na dovolené než v práci.

To, že je nastoupená cesta správná, potvrzují umístění ve studii Zaměstnavatel roku. Svými odpověďmi vynesli zaměstnanci Etneteru opakovaně do první desítky, z toho dvakrát na třetí místo.

 

© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: