Příběh úspěšné organizace: APERIO

Základní informace o organizaci

Předmět činnosti: poradenství, vzdělávání, výzkum a odborné analýzy
Název organizace: APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství
Typ organizace: nezisková organizace – občanské sdružení
Počet spolupracovníků: 10
Rok vzniku: 2001
Uplatňované nástroje Slaďování: částečné úvazky, práce z domova, flexibilní pracovní doba, kontakt s rodiči na rodičovské dovolené, týden dovolené navíc, vstřícná firemní kultura, akce pro zaměstnankyně, jejich partnery a děti
Uplatňované nástroje práce na dálku (stav r.2011):

e-mail, mobilní telefon, Skype, data v cloudu

Jak to funguje v organizaci

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství je nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je podpora informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství. Usilujeme o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství a o zlepšení postavení rodičů ve společnosti. Podporujeme rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu.

APERIO je malá organizace, má 10 kmenových zaměstnankyň na částečný úvazek a všechny, s jednou výjimkou, mají pracovní smlouvu na dobu určitou. Při nástupu do konkrétní pozice je mimo jiné domluveno, kde a v jakém čase bude práce vykonávána. Ze začátku, zejména pokud se jedná o zcela novou kolegyni, probíhá výkon práce v kanceláři organizace v domluvených hodinách, které vyhovují organizaci i zaměstnankyni. Z hlediska organizace konkrétní podmínky stanovujeme v návaznosti na pozici, typ práce a stanovené zodpovědnosti. Po určité době vše vyhodnotíme, a pokud to daná pozice dovoluje, domluvíme flexibilnější pracovní dobu. To znamená, že si zaměstnankyně sama rozvrhne časové uspořádání a místo výkonu práce pro následující pracovní týden. Vždy je třeba zohlednit projektové, interní či jiné termíny a další zodpovědnosti vztahující se k dané pozici, projektu a ostatním členkám týmu. Povinností je dát své pracovní hodiny prostřednictvím sdíleného kalendáře vědět ostatním nejpozději do pondělního rána daného týdne. 


Práce na dálku v APERIU

Pokud vám v hlavě uvízla otázka, jak může APERIO dobře fungovat i přes vysokou míru flexibility pracovní doby pro zaměstnankyně, odpověď je poměrně jednoduchá – klíčová je dobře nastavená komunikace. Není příliš důležité, kde (a kdy) členky týmu pracují, zda v kanceláři nebo doma či jinde “na dálku”. Důležité je být v kontaktu a sdílet informace. 

Náš tým je zvyklý efektivně pracovat prostřednictvím e-mailu, mobilních telefonů, Skypu a díky umístění sdílených dokumentů v cloudu, kam je přístup odkudkoli, kde je funkční připojení k internetu. Obvykle 2x měsíčně probíhá v kanceláři pracovní setkání celé organizace. Porady menších pracovních týmů k jednotlivým projektům nebo úkolům probíhají po domluvě buď v kanceláři, kde je k dispozici vybavené zázemí, nebo přes Skype, případně i kombinovaně. Rovněž při řešení samostatných úkolů, nebo úkolů ve dvou, je možné se rozhodnout, zda budeme pracovat v kanceláři nebo doma a v jakém čase. Jak již bylo řečeno – podstatné je se dohodnout a sdílet informace.

Flexibilita v uspořádání práce se neobejde bez vzájemné důvěry. Zaměstnankyně potřebují vědět, že si práci mohou naplánovat podle svých možností. Organizace potřebuje vidět dobré pracovní výsledky bez nutnosti každodenní kontroly a přítomnosti na pracovišti. Podle našich zkušeností flexibilní uspořádání pracovní doby posiluje v zaměstnankyních zodpovědnost za svěřené úkoly, podporuje tvůrčí schopnosti a vznik nových nápadů, zvyšuje motivaci k práci a prohlubuje loyalitu k organizaci. To všechno je pro organizaci velkým přínosem a významně přispívá k jejímu rozvoji.

APERIO disponuje kvalitním pracovním týmem. Za dobu své existence jsme úspěšně realizovali řadu projektů a aktivit a získali mnoho zkušeností v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a slaďování práce a osobního/rodinného života. I my jsme se učili od jiných a proto věříme, že sdílením našich znalostí a zkušeností pomáháme ostatním organizacím a firmám prosazovat společensky odpovědné chování vůči zaměstnancům a zaměstnankyním a tím přispíváme nejen k jejich rozvoji, ale také ke kultivaci pracovního trhu v České republice.

Více informací o našich aktivitách najdete na www.aperio.cz


© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: