Práce na dálku

V rostoucí řadě firem běžná realita. Práci na dálku / práci z domova podporují nejen legendární softwarové firmy jako Google, IBM nebo Microsoft, ale také všem známý Vodafone či Komerční banka. Současně je to každodenní praxí ve stovkách malých a středních organizací z celé ČR, stejně jako mezi desítkami tisíc lidí na volné noze.

Těmto organizacím i jednotlivcům to přináší řadu výhod. Přidejte se mezi nás a pracujte mimo kanceláře také z domova, knihovny, zahrady, od zákazníka, coworking centra, kavárny nebo odkudkoliv. Staňte se úspěšnějšími a flexibilními v životě i práci!

TIP:   Stáhněte si zdarma ebook o Práci na dálku >

TIP2: Získejte zdarma ebook o Řízení vzdálených pracovníků >


Příběhy úspěšných

Několik vybraných příkladů firem, které považují práci na dálku či z domova za normální. Přečtěte si jejich příběhy a inspirujte se.

Jan MelvilUniverzita Karlova WikiSkripta

workline.cz - idealine solutions

Proficio

Britská obchodní komora

Centrum andragogikyKomerční banka

Jan MelvilVodafone

Jan Melvil

1/7

Proč byste měli pracovat na dálku?

Seznamte se s Petrou.

Petra vede oddělení zodpovědné za nábor nových pracovníků, zvyšování produktivity práce, motivaci současných zaměstnanců a vyhledávání úsporných opatření. Před 2 lety iniciovala zavedení práce na dálku včetně práce z domova pro všechny pracovníky, kde to povaha práce umožňuje a to v rámci všech 4 firemních poboček.
1/7
2/7

Ušetříte na pronájmu a energiích

Po 6ti měsíčním testování na 20 vybraných lidech, následném zaškolení pracovníků a plném nasazení nyní více než 80% pracovníků vykonává svou práci nezávisle na místě. Kanceláře využívají podle potřeby nejčastěji pro schůzky s některými klienty nebo pravidelné měsíční porady. Běžně vykonávají svou práci přímo u zákazníků, z domova, z coworking centra nebo odkudkoliv.
2/7
3/7

Snížíte náklady na cestování

V rámci zrealizovaného školení Jak pracovat na dálku, se pracovníci naučili využívat softwarové videokonference, online kancelář a pochopili základní rozdíly mezi komunikací na dálku a komunikací v kanceláři. V návaznosti na to poklesly za minulý rok celkové roční výdaje na cestování o 28%. S rychle rostoucími cenami energií Petra očekává v následujících letech ještě větší úspory. Současně se také zvýšila produktivita práce o 7% a to díky eliminaci času, který běžně pracovníci strávili na cestě mezi pobočkami nebo k zákazníkům.
3/7
4/7

Zaměstnanci vás budou milovat

S několika desítkami zaměstnanců, převážně rodiči s malými dětmi, se personální oddělení domluvilo na zkráceném pracovním úvazku. Kupodivu tento výpadek ani nemuseli nahradit náborem nových lidí. Při práci v kanceláři v minulosti se část pracovníků pouze tvářila, že pracuje, ale přitom si řešili své osobní věci. Konečně také mohli zaměstnat i 11 tělesně postižených a splnit tak zákonné normy. Už to bezúspěšně řešili několik let. Konstrukce budovy jim totiž neumožňovala provést nezbytné stavební úpravy.
4/7
5/7

Omezíte fluktuaci a nemocnost

Fluktuace se snížila téměř o polovinu. Podobné pracovní podmínky jim totiž nabízí jen málokdo. Podobně se snížila i nemocnost. Lidé jednoduše pracují z domova i když se necítí úplně v pořádku. Bez možnosti práce z domova by doma stonali a práce by jim “stála” v kanceláři až do úplného uzdravení. Navíc je nyní řada pracovníků více flexibilních a nedělá jim takový problém být k dispozici online i pozdě večer nebo o víkendu - samozřejmě jen v případě urgentní potřeby. Konečně také začali spolupracovat s několika experty, které nebylo možné i přes velký zájem firmy v minulosti přijmout, protože se nechtěli za prací trvale přestěhovat.
5/7
6/7

Důvěřujte, a pokud nevěříte, tak prověřujte!

Za hlavní překážku práce na dálku Petra považuje nedůvěru managementu v zaměstnance. Pravda je ovšem taková, že motivovaný člověk bude rád pracovat bez dozoru odkudkoliv a nemotivovaný si vždy najde cestu, jak se z práce “vykroutit”. Pro prolomení této psychologické bariéry na straně vedoucích pracovníků bylo zrealizováno několik seminářů na téma Metody řízení při práci na dálku. Dále nasadili vhodný online software pro projektové řízení a výkaznictví práce.
6/7
7/7

Vytvořte si podmínky pro další růst!
Vytvořte si významnou konkurenční výhodu!

Petře se s pomocí jejího týmu povedlo během 2 let významně snížit náklady a přinést firmě strategickou konkurenční výhodu, která ji pomůže dlouhodobě udržet či dokonce posílit současnou pozici na trhu.
7/7

Jak na práci na dálku?

Úspěšná a efektivní práce na dálku je podmíněna začleněním nových nebo rozšířením současných komunikačních nástrojů a vybavení do běžného pracovního a komunikačního procesu.

Mobilita

Pořiďte si notebook, tablet nebo "chytrý" mobilní telefon s operačním systémem.

Internetové připojení

Zajistěte si vysokorychlostní internet s rychlostí minimálně 1Mb/s přes wifi, 3G mobilní síť nebo pevným připojením.

Bezpečnost

Zabezpečte si svá zařízení proti neoprávněnému přístupu. Svá osobní i firemní data pravidelně, nejlépe automaticky, zálohujte na bezpečném místě.

Online kancelář

Zpřístupněte svá firemní data online zaměstnancům zavedením online kanceláře Google Apps či Microsoft Office 365 a přesuňte své informační či databázové systémy do cloudu.

Komunikace na dálku

Využívejte maximálně telekonference, videokonference a chat. I když se to na první pohled nezdá, tak na dálku lze skutečně vyřešit vše, kde není nutná fyzická manipulace nebo přímý fyzický kontakt. Velice přínosné jsou také vnitrofiremní sociální sítě.

Vzdělávání na dálku

Zaveďte pro školení na dálku elearning, webináře nebo jejich ideální kombinaci. Existuje pro to celá řada řešení.

Důvěra a produktivita práce

Důvěřujte pracovníkům nebo je prověřujte. Pokud je potřeba, zavedením vhodného softwaru můžete mít všechny pracovníky pod kontrolou dokonce více než nyní.

Pracovní prostředí

Vytvořte si produktivní, tvůrčí a pohodlné pracovní prostředí v domácí pracovně, coworking centru nebo kdekoliv jinde.

Jde to! Nebo nevěříte?

Změňte myšlení a přístup dříve, než to udělá vaše konkurence. Nezvládnete to sami? Nechte si poradit a vyškolte sebe i své pracovníky.

 

 

 

 

Pohled dovnitř

V roce 2009 proběhla ve společnosti Cisco studie mezi 2000 zaměstnanci, kteří pracují na dálku. Výsledky hovoří za vše! Pusťte si prohlášení viceprezidentů z Cisco:

 

 

Garantem této info stránky je Michal Martoch

© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: