O organizaci PROFICIO

PROFICIO o.s. je sdružení, které bylo založeno s cílem poskytovat pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel a zlepšovat jejich postavení ve společnosti zejména prostřednictvím realizace vzdělávacích, aktivizačních, rozvojových a informačních projektů a poradenství.

Mezi další cíle sdružení patří také zprostředkovat plnohodnotné využití volného času rodin s malými dětmi, realizovat prevenci sociálnímu vyloučení způsobenému déletrvající sociální izolací rodičů pečujících o děti, působit preventivně v oblasti patologického chování dětí, nabízet poradenství pro rodiny s dětmi, jakož i pro jiné znevýhodněné skupiny obyvatel.

Proficio dále nabízí svým klientům kurzy či individuální poradenství v oblasti osobního růstu, mezilidských vztahů, sebepoznání, uplatnění na trhu práce atd.

Osoby stojící za občanským sdružením PROFICIO mají značné zkušenosti z projektového managementu, vzdělávání dospělých a rovněž z oblasti rovných příležitostí a slaďování osobního a pracovního života.

Obcím, firmám, ale také jiným nestátním neziskovým organizacím PROFICIO poskytuje poradenství při přípravě a realizaci projektů financovaných z fondů Evropské unie a Státního rozpočtu České republiky.

PROFICIO se zapojilo do komunitního plánování rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Nový Jičín, do pracovní skupiny péče o rodinu v rámci komunitního plánování.

Kontakty:

Název: PROFICIO, o.s.

Sídlo: Rybí 231, 742 65 Rybí

Kontaktní adresa: Máchova 30, 741 01 Nový Jičín

IČ: 22734147

DIČ: nejsme plátci DPH

Telefon: +420 725 210 050

Email: info@rodinne-centrum.cz

Web: www.rodinne-centrum.cz

© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: