Výsledky průzkumu Práce na dálku v roce 2013 v ČR

21.6.2013 - Práce na dálku se pomalu stává běžnou součástí našich životů. Pro zhodnocení aktuálního stavu, zjištění největších nedostatků a předností jsme po dvou letech v oblasti Práce na dálku zopakovali průzkum.(Výsledky průzkumu: Práce na dálku 2011). Letošního průzkumu se zúčastnilo 708 respondentů, z toho 345 vedoucích pracovníků. Výsledky průzkumu přináší celou řadu zajímavých zjištění.

Kompletní průzkum Práce na dálku 2013 ke stažení v PDF >


 
„I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku – chybí jim k tomu podmínky i dovednosti!“
 

Základní shrnutí průzkumu

Průzkumu se zúčastnilo 708 respondentů z řad mužů (39%) a žen (61%) ze všech věkových kategorií v produktivním věku od 21 do 60 let. Z toho bylo 345 vedoucích pracovníků - 57% mužů a 43% žen. Z hlediska velikosti organizací bylo 16% respondent OSVČ, 57% respondentů bylo z organizací s 1 – 200 zaměstnanci a 24% byly organizace s více než 200 zaměstnanci.

 

Jak se pracuje na dálku ve firmách v roce 2013

 • Kde aktuálně pracujeme
  • 51% firem má stále standardní kanceláře naproti tomu 8% organizací kanceláře vůbec nemá.
  • Pouze 12% respondentů je schopno pracovat odkudkoliv.
  • 8% respondentů pracuje výhradně z domova.
  • 7% pracovníků využívá coworking nebo jiné sdílené kanceláře.
 • Firemní data a informace
  • Jen 25% firem je flexibilních a dostanou se ke všem datům a dokumentům bezpečně kdykoliv přes internet. Naproti tomu 16% firem nemá vůbec žádnou flexibilitu a vše musí řešit z kanceláře.
  • 28% firem udává, že se k emailu dostanou také přes tablet nebo smartphone, 58% se na email dostane přes notebook i mimo kancelář.
  • Pouze 12% firem zálohuje data i na zařízeních svých zaměstnanců.
 • Dostupnost softwaru pro efektivní komunikaci na dálku v týmu i se zákazníky a dodavateli
  • Google Apps již využívá 12% firem, konkurenční Microsoft Office 365 zatím pouze 2%.
  • Sdílené kalendáře pro přehled o pracovním vytížení pracovníků a plánování času používá 25% respondentů.
  • Vnitrofiremní sociální sítě využívá 6% firem.
  • Pro komunikaci uvnitř firmy využívá sdílení plochy 18% respondentů, pro komunikaci se zákazníky a dodavateli jen 8%.
  • Pro komunikaci uvnitř firmy používá videokonference a telekonference 20% respondentů, pro komunikaci se zákazníky a dodavateli 14%.
  • Uvnitř firmy chatuje 33% respondentů, se zákazníky a dodavateli jen 15%.
 • Hardwarové vybavení pro nezávislost na místě
  • Pouze 24% respondentů se může připojit do firemní sítě s vlastním zařízením (notebook, smartphone, tablet).
  • Pouze v 7% firmy mají všichni zaměstnanci smartphone a jen v 1% mají všichni tablet.
  • 8% respondentů uvedlo, že smartphone nemá nikdo a 25%, že nikdo nemá tablet
  • Jen ve 35% firem mají všichni pracovníci k dispozici standardně notebooky. 9% respondentů uvedlo, že všichni mají k dispozici stále pouze desktopové počítače.


Jak vidí práci na dálku ve svých organizacích 345 manažerů

 • Produktivita práce
  • Pouze 9% uvedlo, že má pomocí IT nástrojů automatizované vše, co automatizovat lze, 22% firem nemá automatizováno vůbec nic a 30% má automatizovanou jen část. Zbytek respondentů se nevyjádřil.
  • 35% firem používá ve velkém měřítku Excel tabulky.
  • 56% vedoucích pracovníků neumí vyhodnotit produktivitu práce svých podřízených nebo to umí jen částečně.
  • 29% vedoucích pracovníků dostává od svých podřízených detailní reporty své práce.
 • Nejčastější překážky bránící většímu využívání vzdálené práce
  • Pouze 10% zaměstnanců nemá podle manažerů zájem o práci na dálku nebo práci z domova.
  • Podle názorů manažerů má 11% zaměstnanců obavy, že by vzdáleně nezvládlo pracovat a 18% pociťuje nedostatečné znalosti softwaru a hardwaru pro efektivní práci.
  • 26% vedoucích pracovníků uvedlo, že nemají dostatečné znalosti a dovednosti pro řízení vzdálených pracovníků a 18% vedoucích neumí řádně definovat výsledky, za které by zaměstnance odměňovali.
  • O pokles produktivity se obává 29% vedoucích a 35% nevěří podřízeným, že budou pracovat, i když na ně nevidí.


Nejzajímavější rozdíly při srovnání dat podle velikostí organizací od OSVČ po nadnárodní korporace

 • Flexibilita pracovat odkudkoliv včetně práce z domova
  • 27% OSVČ a 23% firem do 10 zaměstnanců je schopno pracovat odkudkoliv. U firem nad 50 zaměstnanců má podobnou flexibilitu jen 7% firem.
  • 64% OSVČ a 30% firem do 10 zaměstnanců využívá práci z domova. Oproti tomu ji využívá průměrně jen 6% organizací s více než 50 zaměstnanci.
  • Pracovní dobu tráví výhradně v kancelářích (+ služební cesty) 29% firem s více než 10 zaměstnanci. Ve stejné situaci je ovšem pouze 10% firem do 10 zaměstnanců a žádný OSVČ.
 • Hardwarové vybavení pro nezávislost na místě
  • Ve 12% firem do 10 zaměstnanců mají všichni smartphone. U firem nad 50 zaměstnanců jsou to pouze 3%.
  • U 56% OSVČ a firem do 10 zaměstnanců mají všichni pracovníci s počítačem notebook. Podobně je na tom ale jen 23% firem nad 10 zaměstnanců.
 • Softwarové vybavení
  • S Google Apps má zkušenosti 9% OSVČ a 17% firem od 1 do 200 zaměstnanců. U firem nad 200 zaměstnanců to jsou pouze 4%. Konkurenční Microsoft Office 365 využívá jen 2% firem.
  • Firmy nad 200 zaměstnanců mají samostatnou videokonferenční místnost v 17% a nadnárodní firmy dokonce ve 42% případů. U firem do 50 osob jsou to pouze 3%.
  • Částečnou nebo plnou automatizaci činností a procesů pomocí různých IT systémů má 28% OSVČ a malých firem do 10 zaměstnanců. Firmy nad 10 zaměstnanců toho jsou schopny ve 45% případů.
 • Nejčastější překážky udávané vedoucími pracovníky bránící využívání práce na dálku
  • Chybějící znalosti a dovednosti udává 19% OSVČ a firem do 10 zaměstnanců. Lokální firmy od 10 zaměstnanců do 10 000 zaměstnanců tento problém vidí ve 39% případů. V případě nadnárodních korporací je to ale jen 8%.
  • Obavu o pokles produktivity udává 22% OSVČ a firem do 50 zaměstnanců. U firem nad 50 zaměstnanců to hodnotí jako překážku 39% manažerů.
  • Nedostatečné dovednosti manažerů řídit pracovníky na dálku vidí jako překážku 18% OSVČ a firem do 50 zaměstnanců. U firem nad 50 zaměstnanců to obdobně vnímá 39% manažerů.
  • Nedůvěru manažerů v zaměstnance, že skutečně pracují i bez fyzického dozoru, udává 25% OSVČ a a firem do 50 zaměstnanců. U organizací nad 50 zaměstnanců to už jako problém vidí 54% z nich.


Kompletní průzkum Práce na dálku 2013 ke stažení v PDF >


Průzkum zpracoval (kontakt pro dotazy a komentáře):

 • Michal Martoch
 • Email: michal.martoch@pracenadalku.cz 
 • Mobil: 604 372 052© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: