Výsledky průzkumu online vzdělávání v roce 2013 v ČR

22.5.2013 - Po 2 letech jsme zopakovali průzkum v oblasti online vzdělávání. Tehdy se zúčastnilo 216 osob (Výsledky průzkumu: Webináře 2011). Letošního průzkumu se zúčastnilo 1246 respondentů a vznikl ve spolupráci Webináře.cz, Webinář.cz a Kurzyproradost.cz. Vypadly z toho rozhodně zajímavé výsledky, které stojí za prostudování.

Základní shrnutí průzkumu:

Ve firmách se lidé nejčastěji vzdělávají na fyzických školeních, ovšem v těsném závěsu jsou webináře. Již 31 % respondentů tohoto průzkumu webináře vyzkoušela, 27 % je zná a 20 % tuší co jsou webináře. Jen 22 % respondentů neví, co jsou webináře.

Respondenti preferují konání webinářů naživo buď večer a nebo o víkendech. Další formy online vzdělávání, video školení a online konference, jsou využívány méně. Zkušenosti respondentů s jednotlivými formami vzdělávání se dle věku či pohlaví příliš neliší. 

Čím je firma větší, tím více preferuje elearning před webináři. Naopak OSVČ a malé firmy preferují webináře před elearningem. Souvisí to s vysokými náklady na zpracování elaerningu, protože webináře jsou pro malé firmy z cenového hlediska dostupnější.

Mezi respondenty byli majitelé firem, manažeři, ale i řadoví zaměstnanci, studenti, nezaměstnaní či důchodci. Respondenti pocházejí ze všech oborů činnosti. 

© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: