Riziko selhání internetového připojení 


4. 3. 2016 - "Nejde internet", toto zjištění rozčaruje většinu z nás nejen při volnočasovém surfování na oblíbených stránkách, ale zejména v případě, kdy jsou na kvalitním připojení závislé naše každodenní pracovní povinnosti. Jak efektivně využívat luxus stálého připojení k internetu a jak se vypořádat s možnými komplikacemi se dočtete v prvním dílu série o problémech při práci na dálku.

 


 

Práce na dálku bez kvalitního připojení k internetu, až na výjimky u některých specifických profesí, zkrátka není příliš dobře možná. A i zástupci profesí, které přímo nevyžadují neustálý přístup na internet (řemeslníci, cukráři, kadeřnice apod.) přeci jen online komunikují se svými zákazníky a věnují se marketingu.

Vždyť právě masové rozšíření informačních technologií stojí za boomem vzdálené práce a málokdo si dnes svou práci bez alespoň malé asistence techniky dovede představit. Žijeme v oblasti, kde není problém zajistit si vysokorychlostní internet i na odlehlejších místech, přesto někteří z nás stále trochu tápou a nedovedou využít veškeré možnosti, které nám moderní technologie nabízí.


Technické okénko - jak poznat dostatečnou kvalitu internetového připojení

Pro plnohodnotnou práci by vaše připojení k internetu mělo splňovat následující parametry:

  • Rychlost připojení - práce na dálku vyžaduje minimálně 1 Mb/s, ideálně 2–4 Mb/s, a to pro stahování (download) i odesílání (upload) dat. Při běžném provozu, kdy pracujete na lokálním disku, procházíte webové stránky, odesíláte e-maily nebo chatujete, si vystačíte is 0,5 Mb/s. Jakmile ovšem začnete pracovat v cloudu a telefonovat přes telekonference či videokonference, tak se bez vyšší rychlosti neobejdete
  • Odezva - jedná se o počet milisekund potřebných ke spojení našeho počítače se serverem nebo druhou stranou. Platí, čím nižší odezva, tím lépe. Ideální doba odezvy je do 100 ms, videokonference a telekonference jsou realizovatelné přibližně do 500 ms. Pokud délka odezvy překročí tuto hodnotu, dochází již k výpadkům komunikace, skákání do řeči apod.
  • Stabilita - značí poměr mezi nejrychlejším a nejpomalejším stažením totožných souborů. Nejlepší stabilita je 100 %. Při nedostatečné stabilitě dochází k častým výpadkům při přenosu videa, přerušuje se stahování a odesílání dat apod.

Existuje celá řada internetových stránek, které vám mohou pomoci otestovat kvalitu vašeho připojení. Takto si můžete kdykoli ověřit, zda je připojení pro danou práci dostatečné. Jeden z nejrychlejších testů můžete provést na www.rychlost.cz.


Výběr poskytovatele a co dělat v případě výpadku - praktické tipy

Pro kvalitní připojení k internetu využívejte ve všech vzdálených lokalitách pouze prověřené poskytovatele internetu. Ideálně si nechte garantovat minimální rychlost připojení. Rozhodně nepoužívejte agregované připojení – tedy linky sdílené s jinými jednotlivci či firmami. Snadno by se mohlo stát, že právě v době pořádání důležité videokonference si někdo odvedle začne stahovat větší množství dat a vám tak zablokuje celou linku.

Mějte vždy při ruce telefonní číslo na vašeho poskytovatele internetu. V případě výpadku na nic nečekejte a telefonicky se ujistěte o důvodu a době trvání výpadku připojení. U kvalitních poskytovatelů lze tolerovat kratší výpadky několikrát do roka. Pokud je ovšem kolísání připojení běžnou praxí, a ani po výtkách není poskytovatel schopný trvale zajistit kvalitu připojení, přejděte bez milosti jinam. Vyhnete se tak zbytečné eskalaci problému, jenž by pravděpodobně nakonec stejně skončil odchodem ke konkurenci.

Je-li pro vaši organizaci nebo některého vzdáleného pracovníka internetové připojení kritické, např. z důvodu pořádání placených webinářů, technické podpory uživatelů prostřednictvím sofwarových linek nebo nutnosti nepřetržitého přístupu do vnitrofiremního systému, raději se postarejte o záložní internetové připojení. Získáte tak jistotu, že při jakémkoliv výpadku jste schopni být do několika minut opět online. Záložní připojení můžete zřídit buď pevné (nevýhodou jsou zbytečné měsíční paušály), mobilní (v některých lokalitách má omezenou rychlost), nebo se zkuste domluvit s nějakou organizací v sousedství, kam byste se mohli v případě krize přesunout. Na oplátku jim můžete nabídnout stejnou službu – při výpadku jejich připojení k vám mohou dočasně poslat omezený počet pracovníků.

Pro práci z domova k tomu navíc patří několik dalších doporučení. Pokud pracujete z domova vy sami, nebo někteří z vašich pracovníků je bezpodmínečně nutné zabezpečit domácí wi-fi síť nějakým šifrováním. Zvláště méně zběhlí uživatelé tomu často nepřikládají žádnou důležitost. Mezi základní znalosti patří také restart wi-fi routeru, který může po krátkém elektrickém výpadku špatně naběhnout a znemožnit tak připojení zařízení do sítě. Při práci z domova patří takováto drobná péče o hardware mezi základní dovednosti.

Pokud dojde k výpadku, který není řešitelný vlastními silami pracovníka, mezi dobrou praxi patří (samozřejmě po ověření informací u poskytovaltele) oznámení výpadku nadřízenému či kolegům, společně se zprávou, jak nastalou situaci bude řešit. V případě delšího přerušení může pracovník podle svých možností buď zapojit záložní připojení, přesunout se na jiné místo (online kavárna, knihovna nebo třeba soused), či pracovat na svých úkolech offline, pokud nějaké takové má. Kratší výpadky se podle pracovní náplně pracovníka dají využít k offline operacím, jako je úklid ve složkách počítače, studium dokumentů, psaní poznámek či článků nebo k pracovním telefonům. Pokud nelze nic z toho využít, dá se situace výjimečně řešit náhradním volnem, přesunutím pracovních hodin do doby mimo výpadek apod. Základem je flexibilita a důvěra na obou stranách. Zejména u vzdálených pracovníků v zaměstnaneckém poměru je potřeba zdůraznit nutnost informování vedení o nedostupnosti online, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním.


 
Zkušenosti z praxe

Ze své vlastní zkušenosti nebo zkušenosti mých kolegů bydlících v různých lokalitách v ČR mohu říci, že s výpadky internetu se při práci z domova setkáte u kvalitního poskytovatele přibližně 3–6krát za rok. Většinou se jedná o desítky minut nebo o hodiny. Jen ve zcela výjimečných případech to může být celý den.

Za 4 roky máme s kolegou na kontě přes 500 webinářů, z toho byla přibližně polovina placených – tedy s vysokým očekáváním ze strany zákazníků. Naprostou většinu webinářů jsme organizovali z domácí kanceláře. Díky tomu, že každý z nás pracuje v jiné lokalitě, jsme si mohli poskytnout odpovídající vzájemnou zálohu. Kvůli nefunkčnímu internetu jsme byli za celou dobu nuceni zrušit pouze 4 webináře – poslední případ se vyskytl někdy před 2 lety.

Adam Wojnar, majitel agentury Huradosveta.cz, hodně cestuje. Z tohoto důvodu má online kancelář vždy u sebe v mobilu a notebooku. Do ní se může připojit přes mobilní internet kdekoliv v EU. Mimo EU jsou tarify drahé, což řeší místními hotspoty nebo internetovými kavárnami. Díky tomu může udržovat kontakt se svými spolupracovníky a firmou, ať už je kdekoliv. Často pobývá v Anglii, kde pracuje přímo v terénu. Díky svému smartphonu tak má při ruce veškeré e-maily, CRM, kontakty, smlouvy i přehled o tom, co se děje na firemním bankovním účtu.
 

Jak vidíte, komplikací s internetovým připojením se není potřeba v dnešní době bát, služby postkytovatelů se díky konkurenci značně zlepšují a většina z nás má možnost v kritických případech využít např. mobilní připojení k internetu. 

A jak řešíte problémy s připojením vy? Setkali jste se s výpadkem, který vám zkomplikoval důležitý úkol či schůzku? Co jste udělali pro to, aby se taková situace neopakovala? Napište nám svůj příběh na info@pracenadalku.cz


Čtěte další díly:

Počítačové a technologické problémy při práci na dálku
Napsal: Michal Martoch© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: