Seriál - Největší problémy a překážky při práci na dálku

13.11.2015 - Práce na dálku nebo z domova má řadu specifik. Zejména při jejím zavádění se můžeme setkat s celou řadou potenciálních problémů a překážek. Necháme-li je bez povšimnutí, povedou dříve či později k selhání a v některých případech i k odmítnutí celého konceptu vzdálené práce. Lékem je účinná prevence - v jednotlivých dílech seriálu společně projdeme ty největší problémy a překážky, které mohou při práci na dálku nastat, včetně tipů, jak se s nimi vypořádat.

 


Nestrkejte před problémy hlavu do písku, naučte se je řešit a předcházet jim!


Umíme využít technologický rozvoj pro svůj prospěch?

Láká vás práce na dálku ale máte obavy z možných potíží při jejim zavádění? Problematika práce na dálku/z domova je natolik komplexní, že při její plné integraci umí v tom nejjemnějším detailu zasáhnout do většiny oblastí fungování organizace. Podobně se dokáže zásadně odrazit i v pracovním a osobním životě jedince. Potenciálních problémů a překážek, které mohou nastat je vskutku celá řada. Může se jednat o problémy na straně manažerů a vedení, ale také překážky na straně zaměstnanců.

Samostatnou kapitolou jsou poté technologické a počítačové problémy. Vždyť technologický pokrok, jako takový, stojí za současným boomem vzdálené práce. Bez aplikace specifických postupů a základního počítačového vybavení by práce na dálku byla jen těžko možná. To však neznamená, že by bylo potřeba se jejího využívání bát. Stačí jen překonat případné prvotní nesnáze a problémy a získat potřebné know-how.

V následujích týdnech vám přineseme tipy na řešení těchto problémů:


Počítačové a technologické problémy:

 • riziko selhání internetového připojení (kdy je internetové připojení klíčové, jak se vypořádat s výpadky či zabezpečením firemních dokumentů)
 • zastaralé počítačové vybavení (potřebné vybavení pro běžnou práci, mobilní zařízení - dobrý přítel na cestách)
 • nefunkční hardware a software (jak řešit instalaci firemního softwaru, oprava nefunkčního hadrwaru na dálku)
 • nedostatečné počítačové znalosti pracovníků (co je potřeba znát pro úspěšnou práci na dálku, jak nejefektiv něji zvýšovat počítačovou gramotnost)
 • obava o ztrátu, odcizení nebo zneužití firemních dat (zásady bezpečnosti při práci na dálku, opomíjené ale klíčové zálohování)
 • nepřipravenost IT oddělení na připojení vlastního zařízení zaměstnanců (pracovní vs. vlastní zařízení, snadnější přístup k datům a motivace)
 • psychická závislost na chytrém telefonu (mobilní telefon jako dobrý sluha, ale špatný pán, jak oddělit práci a soukromí)

Problémy na straně managementu:

 • nedostatečně komunikovaná očekávání a vize (jak předat dobrou myšlenku nepokroucenou, management, jako nositel dobrých praktik)
 • obava o narušení firemní kultury (práce na dálku jako součást firemní kultury)
 • obava o zajistění efektivní komunikace (ty nejlepší nástroje pro vzdálenou komunikaci, jak komunikovat stejně, jako v kanceláři)
 • chybějící fyzický kontakt se zaměstnanci a pracovním týmem (ideální frekvence osobních setkání, coworking jako zbraň proti samotě)
 • nízká ochota managementu a zaměstnanců se přizpůsobit (jak provést nutné změny, tak aby to bolelo, co nejméně)
 • neznalost talentu a silných stránek pracovníků (jak dostat z každého člena týmu to nejlepší)
 • nedůvěra v pracovní výkon zaměstnance a chybějící přehled o výsledcích (jak budovat vzájemnou důvěru na základě vhodného způsobu vykazování)
 • preferování pracovníků v kanceláři na úkor vzdálených (předcházejte nedorozuměním a odcizení mezi členy týmu)
 • nedostatečně nastavený systém odměňování kvalitní práce (jak se vyhnout pozitivní i negativní diskriminaci a vhodně motivovat)
 • problémy s předáváním podepsaných dokumentů a fyzických předmětů (jednoduché zásady pro předávání fyzických dokumentů, využití elektronického podpisu)
 • neznalost specifických úprav zákoníku práce (legislativní desatero pro práci z domova, vzor pro vnitřní předpis)
 • nedostatek informací o domácích podmínkách pracovníků (podejte svým podřízeným pomocnou ruku při výběru místa pro práci na dálku)

Problémy na straně podřízených:

 • nedostatek motivace k práci a odkládání pracovních úkolů (jak zjistit, co způsobuje ztrátu motivace a špatné výsledky)
 • příliš dlouhá pracovní doba a přehlcení úkoly (jak vést konstruktivní dialog a zohlednit zájmy obou stran)
 • zvýšené náklady na provoz domácnosti (vhodná kompenzace nákladů vzdálenému pracovníkovi)
 • chybějící osobní kontakt s kolegy a pocit osamělosti v izolovaném prostředí (jak nenásilně udržovat kontakt s dalšími pracovníky a vyhýbat se izolaci)
 • pocit nedůvěry v dostatečný výkon zaměstance ze strany vedoucího a obavy o povýšení, zvýšení mzdy nebo prémie (budování důvěry a otevřeného dialogu)
 • neschopnost oddělit osobní a pracovní život (jak si vytvořit potřebné rituály pro sladění obou světů)
 • nepořádek a neupravenost (pracovní porady v pyžamu a co s tím)
 • nedostatek prostoru na práci (domácí pracovna jako nedostižný sen? jak najít klidný kout)
 • nepochopení rodiny (jak vysvětlit okolí, že jste v práci i doma za kuchyňským stolem)

 

Napadají vás další problémy, se kterými se lze při práci na dálku setkat? Máte zajímavé osobní zkušenosti, které se váží ke zmíněným tipům? Radi si je přečteme na info@pracenadalku.cz.Čtěte další díly:

Počítačové a technologické problémy při práci na dálku


Napsal: Michal Martoch© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: