Práce na dálku nebo práce v kanceláři? Kombinujte to nejlepší z obou přístupů!

12.3.2015 - Toužíte po motivovaném týmu pracovníků, kteří ve všech životních etapách podávají co možná nejlepší výsledky? Umožněte jim kombinovat práci na dálku s prací v kanceláři přesně podle jejich potřeby!

 Umíme využít technologický rozvoj pro svůj prospěch?

Pohledem do historie zjistíme, že místo, kde lidé vykonávali svou práci se přirozeně měnilo s převažující náplní práce a rozvojem technologií. Z drobných řemeslných dílniček se v průběhu času pracovníci přesouvali do manufaktur a velkých center. To často znamenalo překonávat velkou vzdálenost mezi domovem a místem výkonu práce. Současný rozvoj moderních technologií přinesl mnoha profesím úžasnou možnost pracovat na dálku. Paradoxně se tak opět celá řada lidí může vrátit i do lokalit vzdálenějších od velkých center, aniž by museli denně trávit hodiny na cestách.

Po technické stránce plnému rozvoji práce na dálku již nic nebrání. Hlavní překážkou ale stále zůstává lidský faktor. Vedoucí pracovníci často neví, jak lidi na dálku správně vést a motivovat. Proto raději preferují přímý dohled v kanceláři, protože mají pocit, že tím nemohou nic pokazit. Neuvědomují si však, že mnoho procesů, které se uplatňují při vzdálené práci v jejich organizacích, již dávno přirozeně využívají. Stačí se zamyslet nad tím, jak spolu komunikují jednotlivá oddělení a týmy napříč organizací. Řada pracovníků namísto, aby osobně zašli do nedaleké kanceláře kolegů, raději zvednou telefon, použijí email či chat. Není vůbec výjimkou, že se dva lidé vzdáleni vzdušnou čarou jen několik desítek metrů (např. v několika patrech budovy), osobně vidí pouze jednou za pár týdnů. Přitom spolu denně spolupracují a komunikují. Ještě markantnější to je ve vztahu k dodavatelům a zákazníkům. S těmi se dnes i v tradičních organizacích komunikuje převážně vzdáleně. Častý pocit „když ho nevidím, tak nepracuje“, který má většina manažerů ve spojitosti s problematikou práce na dálku, je tak poněkud nepodložený. Naopak, celá řada postupů (především v oblasti řízení lidských zdrojů) uplatňujících se při práci na dálku, může být cenným příspěvkem pro efektivní řízení v kanceláři. Ideálním řešením je proto kombinace obou přístupů, kdy na základě konkrétní situace dáváme pracovníkům právo zvolit si ideální místo pro práci.

Kombinujte oba přístupy!I ti nejzarytější odpůrci práce na dálku z řad manažerů se občas dostanou do situací, kdy by rutinní využívání flexibilní práce pomohlo vyřešit nejeden zapeklitý problém. Každý z nás v životě prožívá určité etapy, které jsou velmi náročné na skloubení rodinného a pracovního života. Jedná se především o další studium při práci, péči o malé děti nebo stárnoucí rodiče, dlouhodobá nemoc apod. Ve většině případů není tyto situace možné efektivně spojit s tradičním zaměstnáním s pevnou pracovní dobou od-do ukotvenou navíc na konkrétní místo. Vedoucí pracovník tak snadno přichází o kvalitní a loajální zaměstnance, jejichž nahrazení může být nejen složité, ale také drahé. Přitom správně nastavenou kombinací práce v kanceláři a práce na dálku, lze dosáhnout vynikajících výsledků. Pracovník si organizuje místo výkonu práce i odpracované hodiny podle svých potřeb tak, aby mohl naplnit očekávání nadřízeného a zároveň si zajistit rodinné záležitosti. Koordinace vzdálených či hybridních pracovníků bezesporu vyžaduje nové dovednosti pro řízení, motivaci a efektivní komunikaci na dálku - a to na obou stranách. Organizace musí pracovníka na vzdálenou práci především dobře zaškolit. Podobně musí být pro vedení vzdálených pracovníků připraven i vedoucí pracovník. Na oplátku organizace získá dlouhodobě loajálního zaměstnance, který umí být maximálně produktivní napříč různými životními etapami. A to už stojí minimálně za úvahu.


Kancelář, domácí pracovna nebo coworking?

Vzájemné propojení práce na dálku a práce v kanceláři může mít nejrůznější podoby. Od několika dnů vzdálené práce týdně až po plnou práci na dálku, kdy pracovník sídlo organizace navštěvuje např. 1x měsíčně. Hezkým příkladem flexibility z praxe může být i možnost vzít si sebou malé dítě na pracoviště. Samozřejmě ne každá profese, ani každý pracovník není vhodný pro vzdálenou práci. Jen těžko si vezme dělník s sebou domů výrobní linku. Podobně člověk, který pro své maximální výkony potřebuje stále bič za zády, se v domácím prostředí obtížně popere s prokrastinací. Na druhou stranu, velké kanceláře (zejména typu open space) málokdy poskytnou dostatek prostoru pro nerušenou práci a časté vyrušování, zvláště u duševně velmi náročných povolání, zásadně ovlivňují produktivitu práce a dosažené výsledky.

Jako ideální kombinace se jeví stav, kdy jednotliví pracovníci mohou pracovat v době, kdy jsou nejvíce efektivní a v prostředí, které stimuluje jejich nejlepší výkony, ať už se jedná o kancelář firmy, kavárnu, coworking nebo domácí pracovnu. Vedoucí pracovník by tak měl umět využívat moderní technologie a metody řízení zaměřené na výsledky. Jakmile si osvojí základní procesy, může velice efektivně spolupracovat se svými kolegy a podřízenými, aniž by museli být přítomni v jedné budově a vznikal mezi nimi pocit nedůvěry. Navíc principy řízení zaměřeného na výsledky může s úspěchem využít i při běžné práci v kanceláři. Ať se nám to líbí nebo ne, existuje řada metod, které pracovníci v kanceláři mohou použít, aby se vyhnuli úkolům a zodpovědnosti, aniž by si toho jejich nadřízení všimli. Jen se zeptejte svých podřízených po pár sklenicích vína na vánočním večírku, jaké jsou nejosvědčenější triky, jak uniknout zadanému úkolu nebo se tvářit jako nejvytíženější pracovník roku a přitom sedět s nohama na stole. Pokud vztah mezi výsledky a odměnou nefunguje při práci v kanceláři, nemůže fungovat ani v případě práce na dálku.


Dostaňte ze svých kolegů a podřízených to nejlepší

Nebojte se proto práce na dálku a naučte se její principy využít i při práci v kanceláři. Informační technologie nám dávají úžasné možnosti. Produktivní práce na dálku je dovednost jako každá jiná, kterou se lze při troše snahy naučit. Kdo ji ovládá, může zefektivnit produktivitu práce nejen mimo stěny organizace ale i v ní. Jako ideální kombinace se z tohoto pohledu jeví stav, kdy může každý člověk pracovat v době, kdy to je pro něj nejlepší a na místě, jež mu nejvíce vyhovuje. Samozřejmě za předpokladu, že silně vnímá potřeby organizace či svých kolegů a nedělá to na úkor vzájemné spolupráce a kvality výsledků. Jinými slovy, je veden firemní kulturou k samostatnosti a zodpovědnosti za celek. Právě tyto podmínky vytváří firemní kultura založená na možnosti pracovat nezávisle a samostatně na dálku, z domova, či týmově v kanceláři nebo z coworking centra.

 

A jak to chodí u vás? Podělte se s vašimi zkušenostmi či problémy: michal.martoch@pracenadalku.cz
Napsal: Michal Martoch© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: