Pozvánka na konferenci Sladění práce a rodiny

12.6.2015 - Zajímáte se o trendy v oblasti flexibilních forem práce, jak v ČR, tak v zahraničí? Jak je možno vyvážit pracovní a osobní život v podmínkách české legislativy? Jak budeme pracovat za několik let? Navštivte konferenci Sladění práce a rodiny, která se koná 18.června v konírně Nostického paláce Ministerstva kultury.

 Kdy: Čtvrtek 18. června


Kde?: Konírna Nostického paláce, Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, Praha


Program:

 • 9:00   - Prezence
 • 10:00 - Úvodní slovo (Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Werner Böhler, ředitel zastoupení KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG v ČR a SR)
 • 10:15 - Trendy a příležitosti flexibilních forem práce v Británii a Evropské unii (Phil Flaxton, ředitel Work Wise UK)
 • 11:00 - Přestávka
 • 11:15 - Aktuální stav využívání a trendy flexibilních forem práce v České republice (Michal Martoch, konzultant práce na dálku)
 • 12:00 - Oběd
 • 13:00 - Tisková konference
 • 13:30 - Praktická podpora flexibilních forem práce jako součást rodinné politiky v Německu (Marion J. Johannsen, manažerka organizace zaměstnavatelů Südwestmetall)
 • 14:15 - Sekundární příležitosti pro nové formy práce (David Surý, sociolog)
 • 14:45 - Řešení otázek sladění práce a rodiny a flexibilních forem práce na komunální úrovni (Roman Celý, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, Simeona Zikmundová, tajemnice Městského úřadu Třebíč)
 • 15:15 - Přestávka
 • 15:30 - Sladění práce a rodiny z pohledu KDU-ČSL a legislativních změn se zaměřením na potřeby občanů (Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR)
 • 16:00 - Diskusní panel: Legislativní změny v oblastisladění práce a rodiny
 • 17:00 - Závěrečná řeč (Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády, předseda KDU-ČSL)

 

Záštitu nad touto konferencí převzali: místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horská, Ministerstvo kultury a KDU-ČSL. Finančně konferenci podpořila nadace Konrad Adenauer Stiftung.

Registrujte se prosím do 16. června na email halfaroval@senat.cz nebo telefon +420 731 124 363

Program v pdf ke stažení zde© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: