T-Mobile Czech Republic

Komerční banka: Práce z domova z pohledu manažera

17.4.2012 - Komerční banka umožňuje svým zaměstnancům řadu flexibilních forem práce, mimo jiné také částečnou práci z domova.


V prostředí KB je prací z domova myšlena částečná práce z domova, tedy kombinace práce v kanceláři s prací v domácím prostředí. Zaměstnanec má tedy dvě místa výkonu práce – u zaměstnavatele a v místě bydliště.


Posouzení žádosti zaměstnance o poskytnutí možnosti práce z domova je vždy plně v kompetenci manažera. Manažer musí vždy individuálně posoudit každou žádost zaměstnance a to dle charakteru a obsahu vykonávané pozice, citlivosti dat a pracovních návyků zaměstnance (kompetencí). Jedině manažer na základě své zkušenosti ví, jestli je zaměstnanec schopen pracovat z domova a zároveň zda i on sám a jeho tým je připraven na jinou organizaci práce, kterou s sebou práce z domova přináší. Po manažerovi vyžaduje práce z domova důvěru a manažerskou zralost.

Z domova úspěšně pracuje jen ten, kdo má jasnou vnitřní motivaci, pevnou kázeň, je samostatný a umí si organizovat čas. Vyhovuje mu pracovat o samotě. Pro ty, kteří potřebují neustálé řízení (úkolování), přítomnost druhých a také častější kontrolu, práce z domova opravdu není. Práce z domova není tedy pro každého. A není na ni automatický nárok.

Výhody práce z domova, které by měl manažer znát

 • širší možnosti náboru a udržení zaměstnanců
 • celá řada studií ukazuje, že lidé pracující z domova jsou produktivnější, mají nižší absenci
 • motivace zaměstnanců (úspora času a nákladů)
 • rychlejší návrat zaměstnanců z rodičovské dovolené
 • možnost větší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem
 • posílení image zaměstnavatele

Nevýhody práce z domova, které by měl manažer vzít v úvahu

 • práci z domova nelze uplatnit na všech pozicích/provozech

 • diskontinuita informací

 • menší osobní kontakt

 • nižší kontrola zaměstnance

 • nespokojenost zaměstnanců, kterým práci z domova neumožníme

 • oblast BOZP – zaměstnavatel má vůči zaměstnancům pracujícím z domova stejné povinnosti v oblasti BOZP jako vůči zaměstnancům pracujícím na pracovišti zaměstnavatele. Oblast bezpečnosti a IT bezpečnosti se nesmí podcenit.


Naše doporučení?

 • Práce z domova se nebojte, přínosy převažují! 

 • Nadefinujte si strategii a základní pravidla práce z domova, které budou stejné pro všechny. 

 • Vyzkoušejte, že to funguje a zároveň tak ověřte, že je vše nastaveno, tak jak má. 

 • Rozhodnutí o poskytnutí práce z domova vždy ponechejte na manažerovi.

 • Umožněte práci z domova zaměstnancům, kteří jsou na něj „připraveni“ a kteří jej ocení.

 • Ošetřete IT a bezpečnostní omezení

 • Nastavte si jednoznačná pravidla hry (organizace práce, komunikace atd.) a vyjasněte očekávání vaše i zaměstnance

 • Se zaměstnanci využívající práci z domova udržujte komunikaci a zapojujte je, jako kdyby byli na pracovišti 

 • Informujte tým, proč daný zaměstnanec má možnost využít práci z domova a vysvětlete jim důvody

 • Odměňujte dobrou práci - zaměstnanci pracující z domova mají stejná kritéria odměňování výkonnosti a možnosti rozvoje kariéry

 • Vyhodnoťte po čase přínosy, které práce z domova přináší, a případně revidujte její pravidla

V KB má možnost využívat práci z domova více jak 100 zaměstnanců, a to nejen z řad zaměstnanců po mateřské/rodičovské dovolené. Komunikace je směřována primárně manažerům a to prostřednictvím konzultantek lidských zdrojů, které jsou připraveny je podpořit a poskytnout veškeré detailní informace.


Komerční banka, tým Lidských zdrojů
© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: