Kdo lépe řídí lidi na dálku? Muž nebo žena?

29.10.2013 - Muži více důvěřují, ženy mají své zaměstnance více pod kontrolou. Kdo z nich je lepší, když přijde na řízení lidí pracujících na dálku nebo z domova? Nejlepším řešením se zdá využít kvalit mužů i žen při spolupráci v týmu. 


Jak to mají muži i ženy s řízením lidí na dálku? I tuto skutečnost zjišťoval letošní průzkum portálu prácenadálku.cz. A došel k zajímavým poznatkům – mezi přístupem mužů i žen je totiž velký rozdíl. A každý z nich má své výhody i nevýhody.


Ženy mají lepší přehled

Práce z domova nebo i obecněji práce na dálku vyžaduje, aby měl manažer povědomí o tom, co jeho zaměstnanci právě dělají. Zaměstnanec už není prakticky dosažitelný za dveřmi vedlejší kanceláře nebo v open space prostoru. Je proto na manažerovi, aby věděl, na čem jeho zaměstnanci na dálku zrovna pracují. A v tomto směru ženy jednoznačně předčí muže. Podle průzkumu má přehled o práci podřízených v rámci týdne 90 % manažerek ale jen 43 % manažerů. Při práci na dálku ale samozřejmě nejde jen o to, jak pracovníci využívají svou pracovní dobu – a zda ji netráví příjemnějšími aktivitami na účet zaměstnavatele. Jde také o sledování jejich produktivity a plnění úkolů. Také v tomto směru mají ženy navrch. Produktivitu práce umí vyhodnotit 58 % žen a pouze 33 % mužů. Také detailní výkazy práce, které patří k osvědčeným způsobům řízení lidí na dálku, používají více manažerky – opět téměř dvakrát častěji (44% žen a 18 % mužů).


Muži více důvěřují

Abychom ale mužům nekřivdili, také oni vynikají vlastností, která pozitivně přispívá k úspěšné práci na dálku. Obecně totiž můžeme říct, že vzdáleným pracovníkům více důvěřují. Zatímco 56 % žen považuje nedůvěru k zaměstnancům za největší překážku práce na dálku, stejný problém popsalo jen 19 % mužů. A důvěra je důležitá. Ukazují to zkušenosti firem, ve kterých práce na dálku nebo z domova funguje bez problémů. Protože zaměstnanec pracující z domova je samostatnější a zodpovědnější, jeho vztah se zaměstnavatelem musí vypadat trochu jinak než v kanceláři. Chybějící důvěra a přehnaná kontrola ze strany zaměstnavatele může podkopat jeho motivaci. Cílem manažera by tedy neměla být maximální kontrola, ale především fungující dobré vztahy se zaměstnanci. Vztahy založené na důvěře. A v tomto směru jsou ve výhodě muži.


Pohodlností k vyšší produktivitě?

U mužů se také ukázalo, že mnohem více činností si raději zautomatizují pomocí různých systémů, zatímco ženy mají větší tendenci dělat vše ručně. Může jít o různé automatizované databáze, jako jsou například online rezervační systémy, systémy pro vedení skladu, automatický reporting atd. Téměř třetina manažerek dokonce tvrdila, že nemají zautomatizované téměř žádné činnosti, což úspěšné práci na dálku příliš neprospívá. Naopak. Takové aplikace, které mohou být navíc sdílené online, často práci na dálku nejen umožní, ale také do značné míry usnadní. V tomto případě je třeba dát za pravdu mužské pohodlnosti.

Z výsledků průzkumu vyplynula i řada dalších věcí. Ženy mají kromě větší nedůvěry také větší obavy z nedostatečných kompetencí sebe i zaměstnanců, zatímco muži se obecně bojí méně. Celkově ovšem nelze z průzkumu vyvodit, kdo je pro řízení lidí na dálku lepší – jestli muž nebo žena. Ideálně oba zároveň – žena, která má přehled a muž, který víc důvěřuje a rád si práci zjednoduší. Jako nejvhodnější se ukazuje spolupráce ve smíšených týmech, kdy se využívá těch nejlepších vlastností jak mužů, tak i žen.

Napsal: Michal Martoch


© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: