Inspirace ze světa: jak práce na dálku ušetřila milióny liberSvým inženýrům dali notebooky a poslali je domů. Proč? Energetická společnost Centrica, která po celém světě zaměstnává přes 30 000 zaměstnanců, jednoduše zjistila, že tím ušetří. A navíc i věřila, že na dálku budou její pracovníci podávat lepší výkon. A toto očekávání se jí vyplatilo. Během prvního roku projektu ušetřila společnost 10 milionů liber. A ačkoliv Centrica působí zejména ve Velké Británii, i pro české firmy se může stát zajímavým zdrojem inspirace.

Zavádění práce na dálku: běh na dlouhou trať

Jak uvádí Dita Sudová na portálu flexibilni.lmc.eu, projekt práce na dálku včetně dalších forem flexibilního zaměstnávání ve společnosti Centrica si vyžádal několik let změn, navíc celý proces stále ještě není u konce. Vše začalo již v roce 2005. Tehdy Centrica zredukovala stolní počítače a přestala automaticky přidělovat parkovací místa. Také zřídila telekonferenční místnosti s vybavením, mobilní pracovní místa a webové moderní technologie. V první fázi se soustředila především na práci s liniovými manažery. Pro ty znamenal celý projekt největší výzvu. Jak řídit zaměstnance na dálku? Jak hodnotit jejich výkon? Nebude váznout komunikace v týmu?

Společnost přistoupila k problému logicky: člověk, který pracuje na dálku, má větší zodpovědnost. Člověk, který pracuje na dálku, by tedy měl dostat možnost spolurozhodovat o tom, jak a kde bude pracovat. Zaměstnanci společnosti tak spolu s novou odpovědností získali i svobodu a moc, která je motivovala k často lepšímu výkonu a pozitivnímu přijetí změn. Již od počátku se rovněž mohli zapojit do diskuse o těchto změnách, jejichž součástí byl i důkladný trénink včetně koučinku samotných manažerů a propracovaného komunikačního schématu.


Úspěch práce na dálku je o změně myšlení

Flexibilní formou jsou dnes zaměstnány tři čtvrtiny pracovníků gigantu Centrica. Z toho 8500 inženýrů naplno využívá výhod práce na dálku - pracují výhradně z domova. Při hodnocení projektu totiž společnost zjistila, že se jí pružnější zaměstnávání vyplácí. Nejenže mohla zredukovat počet svých budov a za první rok ušetřila 10 milionů liber, ale přes 75 % zaměstnanců začalo považovat tento flexibilní přístup zahrnující i práci na dálku za nedílnou součást firemní kultury. Nadpoloviční většina pracovníků také přiznala pozitivní dopady na svoji výkonnost. Zaměstnanci byli spokojenější a cítili větší sounáležitost s firmou. Společnost z celého procesu vyvodila důležitý závěr: musí se změnit myšlení všech zúčastněných. A základním stavebním kamenem je nadšený manažer zapálený pro věc.


Centrica jako dobrý příklad úspěchu

I když společnost Centrica působí hlavně ve Velké Británii, i českým firmám může jít v mnohém příkladem. Její zkušenost ukazuje, že zavádění práce na dálku je citlivý a složitý proces, který, když se mu věnuje dostatečná pozornost, může vést k opravdu dobrým výsledkům – kromě úspor nákladů i k větší spokojenosti a loajalitě zaměstnanců. Přitom asi nejjednodušší způsob, jak umožnit zaměstnancům pracovat na dálku, je využít služeb zkušené specializované firmy. Ovšem i tak lze na obecné rovině určit kroky, kterými by se měla úspěšná implementace ubírat.


Jak na to: postupujte po krocích

Prvním krokem by měl být bezesporu audit firemních procesů. Situaci může pomoci zmapovat i specialista, který dokáže pojmenovat potřeby firmy a stanovit předběžný rozpočet. Pak následuje vyhledání vhodného řešení – to se týká jak nákupu vhodných zařízení (notebooků apod.), tak i použitého software. Nabídek na poli cloud computingu je dnes spousta a vyznat se v nich není lehké. Je dobré dát na kvalitní reference nebo se inspirovat ve firmě, kde už zaměstnanci na dálku pracují. Někdy bývá výhodou předejít možným ztrátám tím, že se provede pilotní ověření vybraného řešení. Jindy zase vyjde levněji nechat si potřebnou aplikaci naprogramovat

Ožehavou fází celého procesu je zaškolování pracovníků, kdy mohou firmy narážet na negativní postoj zaměstnanců k jakýmkoliv změnám. Jak ukázala zkušenost společnosti Centrica, základem je správná komunikace. Zjednodušeně řečeno jde o to umět říct proč a jak. Může se stát, že firemní IT specialista, který nové technologie zavádí, neoplývá zrovna pedagogickými dovednostmi. V této oblasti už ale dnes naštěstí existují specializovaní lektoři, kteří dokáží vše potřebné vysvětlit rychle, efektivně a jako bonus často i zaměstnance nadchnou. Práce na dálku je totiž pro ně většinou součástí jejich životního stylu.
 
Nyní již stačí k zavedení práce na dálku udělat jen první krok. Třeba tak, že zjistíte, co by vaší firmě přineslo největší úspory a nejlépe okamžitě viditelný efekt. A pokud se chcete vyhnout slepým uličkám, časovým nebo finančním ztrátám, můžeme vám poradit nebo rovnou provést kompletním procesem až k jeho úspěšnému konci.


Datum vložení: 15.3.2012    

Napsal: Michal Martoch© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: