Generace Y mění podobu klasického zaměstnance aneb práce na dálku či z domova jako ideální řešení

20.12.2013 - Mladí lidé se brání přesčasům, volný čas pro rodinu a jejich zájmy je pro ně stále cennější - tolik výsledky průzkumu společnosti Engage Hill. Poukazují na skutečnost, že ochota zaměstnanců českých firem pracovat přesčas se rok od roku snižuje, a to i přesto, že firmy jsou nuceny stále zvyšovat tlak na výkonnost svých zaměstnanců. 


Generace Y – přichází změna?

Podle průzkumu společnosti Engage Hill, který probíhal v letech 2008 - 2012 na vzorku přes 6500 zaměstnanců českých firem, je tento jev nejpatrnější u tzv. generace Y – mladých lidí narozených v rozmezí let 1985 - 1995. Během celosvětové ekonomické krize došlo nejen nárůstu tlaku na zaměstnance, ale také k podstatné změně v jejich myšlení. Příslušníci generace Y se netají tím, že nechtějí celý svůj život obětovat práci. Důležité je pro ně zejména to, co generace jejich rodičů často nezvládala příliš dobře, a to oddělení pracovního a osobního života (work-life balance). Při odpracování více hodin než mají ujednáno v pracovní smlouvě ihned požadují finanční odměny či náhradní volno. Naopak, starší zaměstnanci, zejména muži, jsou dle průzkumu s každodenními přesčasy smířeni a dokonce odpracované hodiny navíc ani jako přesčas nevnímají. Požadavky dnešní mladé generace často vnímají jako neomalené.

Mladí lidé ale kladou důraz na flexibilitu a možnost trávit co nejvíce času se svými rodinami. Práce jako taková je pro ně stále motivujícím prvkem, ale od roku 2008 hodnotí svou práci jako nepříjemnou čím dál větší masa zaměstnanců. Pro mladé lidi jsou nejlákavější mezinárodní korporace, jež nabízí možnost práce na zajímavých projektech a zároveň ve velké míře umožňují využívání flexibilních forem zaměstnání. Průzkum potvrdil, že neméně důležitý je pro ně také individuální přístup k osobnímu rozvoji a možnost si samostatně organizovat práci. Generace Y chce znát své místo v organizaci, touží po zpětné vazbě od nadřízených a požaduje vysvětlení smyslu úkolů, které jsou jim každodenně zadávány. Klíčovým faktorem při rozhodování u mladých talentů je rovněž přístup na sociální sítě. Podle průzkumu společnosti Cisco Systems 56 % mladých lidí odpovědělo, že nechtějí pracovat ve společnosti, jež jim neumožní volně využívat sociální média.Jak na mladé?

Firmy, které chtějí být úspěšné, nemohou nadále ignorovat požadavky generace Y. Pokles motivace k práci u mladých pracovníků, u kterých se očekává, že budou hýřit elánem a novými nápady, může mít destruktivní dopady na výkonnost firem. Odborníci z oblasti řízení lidských zdrojů poukazují na fakt, že pokud firmy dokážou změnit systém řízení tak, aby byly schopny akceptovat požadavky této náročné generace, a to sice dát jí možnost profesního růstu a umožnit využívání flexibilních forem práce, mladá generace se jim odvděčí vysokou loajalitou a schopností akceptovat práci přesčas.


Řešením je zavádění práce na dálku či z domova

Jak tedy mohou firmy tyto zaměstnance motivovat a umožnit jim nejen pracovní, ale i osobní růst? Řešením je práce na dálku či z domova. Podle letošního průzkumu portálu pracenadalku.cz tímto způsobem touží pracovat až 90 % zaměstnanců českých firem. Z domova však stále pracuje pouze 10 % zaměstnanců, většina jen příležitostně. Pro řadu firem je zásadní překážkou nedostupnost firemních dat mimo kanceláře firmy či nedůvěra vedení v dostatečnou angažovanost svých vzdálených pracovníků. Ovšem rozvoj moderních komunikačních technologií a zdokonalování procesů řízení vzdálených pracovníků hovoří v prospěch práce na dálku či z domova. Pokud vedení překoná počáteční nedůvěru a provede některé klíčové změny umožňující tuto formu práce, přinese to řadu přínosů nejen jejich zaměstnancům, ale i firmě jako celku.


Přínosy na obou stranách

Zaměstnanec pracující z domova má jedinečnou možnost sladit svůj osobní a pracovní život tak, aby byl spokojen a zároveň podával ty nejlepší možné výkony. Tento způsob práce umožňuje kdykoli během dne pružně skloubit např. návštěvu lékaře s dítětem či péči o nemohoucí osobu se samotnou pracovní dobou. Neexistuje zde jasně daný čas od – do. Pokud pracovník v dopoledních hodinách řeší své soukromé záležitosti, jednoduše si svou práci udělá večer. Nespornou výhodou je, že získá navíc pro svou rodinu a zájmy čas, jenž by dříve strávil cestováním do zaměstnání, nehledě na finanční úspory jak na straně zaměstnance, tak i na straně firmy.

Tím, že při práci na dálku je potřeba komunikace a zpětné vazby jasně daná, pracovník zná smysl své práce a přirozeně se orientuje na výsledek. A to je přesně to, co generace Y hledá. Společně s možností sladit svůj osobní život s rostoucími nároky na výkon je pro tuto generaci možnost práce na dálku či z domova ideálním řešením. Chcete jako firma tyto mladé lidi zaujmout a pro sebe získat loajální a výkonné zaměstnance? Není na čase dát práci na dálku nebo z domova zelenou?


Napsala:  Jitka Stradějová


© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: