Seriál efektivní pracovník při práci na dálku: Díl 4. - Řemeslník

21. 8. 2014 - Také jste si mysleli, že práci na dálku lze aplikovat pouze u duševně pracujících? A co řemeslníci, kteří své umění nabízeli z domova již po staletí? Jaké nástroje pro práci na dálku jsou pro ně v dnešní době nutností čtěte v článku.

 Náplň práce řemeslníka

Ačkoliv se v náplni práce jednotlivých řemeslníků jistě najdou výrazné odlišnosti, některé prvky jsou pro většinu společné. Řemeslník obvykle opravuje určitá zařízení a věci, nebo naopak vytváří nové výrobky. V obou případech pracuje s nářadím, zařízeními a materiálem, které kladou menší či větší nároky na prostor k uskladnění. Samostatnou kapitolou jsou řemeslníci poskytující osobní služby, jako masér, kosmetička apod. Ti taktéž potřebují speciální vybavení, a pro přijímání zákazníků navíc ještě dostatečně reprezentativní prostory. Závisí tedy pouze na typu profese, zda se danému řemeslu bude moci věnovat v panelákovém bytě, či v domě se zahradou a garáží. Šperkaři postačí trocha úložného prostoru pro materiál a dostatečně velký, dobře osvětlený pracovní stůl. Cukrář již bude potřebovat větší prostory pro uskladnění cukroví a dortů a opravář aut se zcela jistě neobejde bez samostatné dílny.

Tato charakteristika je platná také pro následující profese: stolař, švadlena, švec, kadeřník, masér, kosmetička, řezník, bylinkář, umělecké profese typu kovář, řezbář, návrhář a další.


Výkon každodenních činností a specifika práce na dálku u řemeslníka

Řemeslník dneška by měl nejen dobře znát své řemeslo a být dostatečně zručný, ale rostou i nároky na jeho IT dovednosti využitelné především pro účely marketingu a kontaktu se zákazníky. Každý řemeslník dnes ke své práci potřebuje PC či notebook s dostatečným připojením k internetu a mobilní zařízení (smartphone či tablet), které může v případě potřeby také k internetu připojit. Doby, kdy jste řemeslníkovi zavolali, zadali objednávku a téměř až do jejího dokončení jste nevěděli, jak práce probíhají, postupně pomíjí. Pro dostatečný přehled o postupu prací na zakázce mohou být využity online sdílené výkazy práce – zejména v případech, kdy se jedná o práce placené od hodiny. K těmto výkazům má zákazník kdykoliv online přístup a může se přesvědčit, v jakém rozsahu probíhají jednotlivé práce a zda není celková časová náročnost nadhodnocena. Stejným způsobem může probíhat kontrola ze strany nadřízeného, pokud řemeslník pracuje v zaměstnaneckém vztahu. Tyto výkazy slouží také pro zpětnou vazbu samotnému řemeslníkovi, který díky nim může objektivně zhodnotit svou reálnou produktivitu práce a snadno si spočítat hodinovou náročnost jednotlivých činností.

Pro tyto účely mohou být velmi dobře využity smarthphone či tablet s připojením na internet, které může mít řemeslník neustále u sebe. Pomocí něj pak lze pravidelně zasílat fotografie či videa informující o postupu prací na e-mail zákazníka. Tato možnost je nedocenitelná zvláště v případě, že je zakázka časově náročná, či jinak složitá na provedení. Vzdálená komunikace se zákazníkem může být využita také v počátcích spolupráce při samotném předávání vize. Místo složitého dojíždění k řemeslníkovi v případě pouhé konzultace může využít telekonferencí a videokonferencí, které oběma stranám ušetří čas i náklady.

Schopnost efektivně pracovat s videem a fotografií je pro řemeslníka důležitá také z pohledu prezentace své práce. A to zejména tehdy, když své výrobky prodává na internetu. Především u uměleckých řemesel je místní trh většinou velmi malý pro dostatečný odbyt a tito lidé jsou často odkázáni na internetový prodej. Ať už si řemeslník zařídí vlastní e-shop, což ovšem vyžaduje určité IT znalosti, či náklady navíc, nebo využije služeb serverů jako je Fler, Etsy, Aukro, Ebay a dalších, je nutné, aby měl potřebné znalosti pro jejich obsluhu. V případě vlastního e-shopu přichází v úvahu prezentace prostřednictvím nejrůznějších sociálních sítí, PPC reklamy, blogu tvůrce či jiných webových stránek. Co se týče řemeslníků úzce geograficky zaměřených (cukrář, kadeřník, masér atd.), mohou svou práci prezentovat například prostřednictvím regionálně zaměřených facebookových skupin. Pokud řemeslník není v tomto směru zdatný a není ochoten, či schopen se doučit potřebné dovednosti, stojí za zvážení výpomoc od další osoby, byť za cenu dodatečných nákladů.

Co se týče pracovní doby a speciálních nároků na rozvrhování práce, lze řemeslníky v zásadě rozdělit do dvou skupin. Ta první pracuje přímo se zákazníkem (kadeřník, masér, opravář aut), je s ním v každodenním kontaktu a jeho pracovní doba je závislá na určitých otvíracích hodinách. Pro plánování schůzek může s úspěchem využívat online kalendář, který má poté vždy k dispozici v mobilním zařízení. Jeho pracovní doba je obvykle každý týden stejná, mimo případy, kdy na zvláštní žádost zákazníka pracuje např. o víkendu (kadeřnice češe nevěstu na svatbu v sobotu). Druhou skupinou jsou řemeslníci, kteří většinou tvoří výrobky či opravují určitá zařízení a věci a nejsou přímo závislí na návštěvě zákazníka. Jejich pracovní doba je tím pádem mnohem flexibilnější a často jsou to pouze oni sami, kdo rozhoduje o jejím rozvržení. To může způsobit problém zejména u těch řemesel, která jsou značně závislá na inspiraci a momentální náladě tvůrce, jako např. módní návrhář, malíř nebo třeba šperkař. Ti si musí důsledně hlídat svou produktivitu, využívat situací, kdy zrovna mají tvůrčí múzu a elán, co nejlépe a naopak v „mrtvém“ období nesklouzávat k nicnedělání. Tato skupina také může efektivně využívat svých biorytmů a pracovat v případě potřeby ve večerních hodinách, či naopak brzy ráno.

Určitá specifika vykazuje pracovní doba i v rámci kalendářního roku. Jistě si dovedete představit vytížení cukráře před vánočními svátky či bylinkáře v sezóně sklizně. S ohledem na to je potřeba počítat s určitými výkyvy v pracovním nasazení. S tím se samozřejmě pojí období tučnějšího příjmu střídající se s méně příznivými dobami. Pro tyto případy je nutné naučit se účinně hospodařit s prostředky tak, aby nedocházelo k přílišnému kolísání životní úrovně.


Nejčastější benefity a problémy, se kterými se může řemeslník setkat při práci na dálku

Nejzásadnějším benefitem při práci na dálku pro řemeslníka je možnost si samostatně rozvrhovat pracovní dobu v případě těch, kteří nejsou závislí na stanovených otevíracích hodinách a také relativně neomezený výdělek v sezóně. Rizikem, zejména u uměleckých řemeslníků, může být nedostatek inspirace a s tím spojená nižší produktivita práce a menší výdělek. V dnešní době je pro řemeslníky naprosto klíčová schopnost zacházet s mobilními zařízeními, fotografií či videem a případně eshopem. Ten kdo neumí svou práci správně prezentovat na internetu, častokrát mnohem hůře získává zákazníky. Nedostatečné IT znalosti tedy mohou řemeslníkovu práci velmi zpomalovat a ztěžovat.

Řemeslník je jedním z tradičních povolání, která byla po celá staletí prováděna z domova přirozeně. V případě, že své řemeslné umění rozšíří o efektivní využívání nástrojů pro práci a komunikaci na dálku, může nenásilně zvýšit svou produktivitu a získat nové spokojené zákazníky.


Čtěte další díly seriálu Efektivní pracovník při práci na dálku:Napsali: Jitka Stradějová a Michal Martoch© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: