Seriál efektivní pracovník při práci na dálku: Díl 5 - IT specialista

13. 10. 2014 - Kdo jiný by byl ideálním adeptem pro vzdálenou práci, když ne IT specialista? Většina těchto profesionálů ovládá moderní technologie lépe, než se některým z nás poštěstí za celý život. To ale neznamená, že se v režimu vzdálené práce nemohou setkat s určitými problémy. Více čtěte v následujícím článku.

 IT specialista je přímo ideální adeptem pro práci na dálku, co se týče počítačových dovedností. Postupy a znalosti, které se ostatní profese při přechodu do režimu vzdálené práce složitě učí, on již dávno zná a intuitivně využívá, případně je mnohem snadněji dostuduje. Avšak v jiných oblastech práce na dálku může tápat stejně jako kdokoli jiný.

Tato charakteristika je platná také pro následující profese:

grafik, projektant, programátor, copywriter, databázový specialista, správce sítě, web designer, vývojář, a další.


Náplň práce IT specialisty

Ať už se jedná o programátora, správce sítě, web designera či jinou IT profesi, každému je jasné, že práce s PC a internetem je jeho denním chlebem a ve většině případů také jeho koníčkem. Pracuje se speciálními programy, databázemi, zdrojovými kódy a softwary všeho druhu. Nezřídkakdy má v popisu práce komunikaci se zákazníkem a nejrůznější technické konzultace. To vše klade nároky na jeho analytické myšlení, schopnost řešit technické problémy na dálku a konzultovat je s koncovým uživatelem. V případě kreativních IT profesí typu grafik či projektant je tvůrčí myšlení a prostorová představivost na prvním místě.


Výkon každodenních činností a specifika práce na dálku u IT specialisty

Domácí pracovna IT specialisty bude (snad s výjimkou řemeslníka) nejnáročnější na zařízení. Převaha práce se složitými programy, databázemi či grafikou klade vyšší nároky na počítačové vybavení. Na rozdíl od ostatních profesí, které si vystačí s notebookem, zejména grafici, nebo např. vývojáři počítačových her ke své práci obvykle potřebují stolní počítač s odpovídajícími parametry včetně speciálního software. Standardem jsou nejméně 2 (někdy i 3) monitory pro efektivnější práci v několika oknech najednou. Neméně důležité je správné osvětlení, zejména pokud si část pracovní doby rozvrhuje do večerních hodin.

Co je pro IT specialistu životně důležité, především pokud se zabývá např. správou sítě, technickou podporou či tvorbou webu, je dostatečně rychlé a stabilní připojení k internetu. Proto je nesmírně důležitá volba kvalitního poskytovatele internetu a pro případné výpadky také záložní připojení. Vzhledem k tomu, že IT specialista často řeší nenadále vzniklé problémy a chyby, často i mimo rámec obvyklé pracovní doby, potřeba jeho dostupnosti je značná. Smartphone či tablet s připojením k internetu mu umožní vzdáleně řešit tyto potíže i mimo domov na cestách. Základní dovedností je schopnost připojit se na dálku (ať již přes PC či mobilní zařízení) na jiný počítač pomocí programů typu Skype, Team Viewer apod. Tímto způsobem může IT specialista za několik minut vyřešit uživatelův problém, který by si bez využití těchto nástrojů ve většině případů žádal osobní návštěvu.

Stejně jako u jiných profesí, také IT specialista jako člen týmu musí být schopen komunikovat se svými kolegy všemi možnými způsoby. V tomto případě je potřeba brát ohledy na specifika jednotlivých IT profesí a dle nich volit správné komunikační kanály. Zejména programátoři a vývojáři pro svou práci potřebují absolutní klid, jelikož zahrnuje velký podíl činností značně náročných na soustředění. Často se tedy stane, že tito pracovníci reagují např. na emaily se zpožděním, až poté, co udělají určitý blok práce. Stejně tak, kreativní odnož IT může mít problémy s plněním termínů. S tímto je potřeba počítat a komunikační procesy v týmu nastavit tak, aby byla vzájemná výměna informací dostatečně efektivní a nedocházelo ke zbytečným prodlením. IT specialisté, kteří potřebují pro svou práci opravdu skutečný klid toto musí velmi dobře zohlednit při výběru místa pro domácí pracovnu. Pracovní kout v některé z rušných místností jistě nebude ideálním řešením.

Stejně jako mohou mít někteří IT pracovníci problémy s termíny dodání práce, jiní naopak mohou trpět workoholismem a mít tendence se do práce příliš ponořit. Oba problémy řeší vhodně zvolený systém vykazování práce. Různé úkolovníky, výkazy či speciální systémy (vše dostupné online) poskytují jak zákazníkovi, tak vedení přehled o postupu prací a zobrazují jejich skutečnou náročnost. Toto je velkou pomocí zejména u zákazníků, kteří nemají o složitosti IT procesů dostatečné povědomí a nedovedou odhadnout délku trvání jednotlivých činností. Transparentním vykazováním odvedené práce se eliminuje nedůvěra a nejistota na obou stranách a dojde k upevnění vzájemné spolupráce.


Nejčastější benefity a problémy, se kterými se může IT specialista setkat při práci na dálku

Hlavním benefitem přechodu IT pracovníka do režimu práce na dálku je, že povaha jeho profese málokdy vyžaduje jeho fyzickou přítomnost na místě řešení problému. Pro výkon práce mu obvykle stačí vzdálený přístup přes internet. S rostoucím počtem firem, jež mají svá data uložena v cloudu odpadá také starost o místní servery. Problém pro některé IT profese může být v rozumném rozvržení pracovní doby, efektivní komunikaci s okolím či v případě nedostatečného pojištění internetových výpadků.

 

IT specialista může v režimu práce na dálku fungovat stejně efektivně jako v kanceláři, kde navíc často nemá potřebný klid na práci. Velmi snadno se sžívá s novými nástroji pro podporu vzdálené práce a je nositelem technického pokroku pro ostatní členy týmu.


Čtěte další díly seriálu Efektivní pracovník při práci na dálku:Napsali: Jitka Stradějová a Michal Martoch© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: