Co jako zaměstnanec potřebuji vědět, než začnu pracovat z domova

9. 1. 2014 - Práce nezávislá na čase a místě je snem mnoha lidí. Jste jedni z těch, kteří zvažují práci z domova? Co potřebujete vědět, než se rozhodnete tímto způsobem pracovat? Seznamte se s nejdiskutovanějšími přínosy i úskalími práce z domova. 5 nejlepších věcí na práci z domova

Ať už máte možnost pracovat z domova pouze příležitostně nebo v plném rozsahu, setkáte se s celou řadou specifických problémů. Na druhou stranu, práce z domova přináší množství benefitů, které práce v kanceláři jen těžko vyváží. Proč se vlastně pro práci z domova rozhodnout? V čem spočívá její kouzlo? Práce z domova sebou přináší celou řadu nezanedbatelných, jak finančních, tak i nefinančních přínosů. A to nejen pro zaměstnance, ale i pro jeho zaměstnavatele. Podle průzkumu společnosti Fast company, který proběhl formou ankety na sociálních sítích mezi pracovníky, kteří mají zkušenosti jak s tradičním způsobem práce v kanceláři, tak s prací z domova; patří mezi nejvíce ceněné benefity práce z domova následujících 5 skutečností:

  1. Svoboda - možnost organizovat si samostatně svou pracovní dobu i jednotlivé pracovní činnosti, nezávisle na tradičním modelu. Po dohodě se zaměstnavatelem lze pracovat v jakoukoli denní dobu, která je vám blízká, a kdy je vaše produktivita nejvyšší.
  2. Pohodlí - pro mnoho lidí je velmi důležité pracovní prostředí, dostatečný klid na práci nebo možnost flexibilně měnit pracovní prostor. To vše práce z domova nabízí. V případě nemoci může pracovník pohodlně pracovat z postele, v jiném případě se k práci usadit v oblíbeném koutku zahrady nebo pracovat na cestách.
  3. Možnost být se svými blízkými – sledování prvních krůčků vašich dětí nebo společný oběd s rodiči během všedního pracovního dne? Sci-fi? Díky možnosti práce z domova se nejedná o nesplnitelný sen.
  4. Možnost pracovat déle v případě zájmu – stalo se vám někdy, že nejlepší nápady přijdou na konci pracovní doby či večer? Zvláště u kreativních pracovních činností je možnost pracovat v případě „múzy“ déle, nezávisle na firemní kanceláři, k nezaplacení.
  5. Bez nutnosti cestování – Češi průměrně cestují do zaměstnání necelou půl hodinu, nezřídka kdy ale stráví na cestách mnohem déle. Nemluvě o dopravních špičkách a zpožděních. Práce z domova umožňuje nejen značné časové úspory ale také velké snížení nákladů na dopravu do zaměstnání.

Všechny tyto benefity přináší zaměstnanci vysoký pocit uspokojení, méně stresu, umožní mu větší klid na práci a zároveň mu poskytnou více času pro jeho rodinu a zájmy. Nezanedbatelný vliv může mít práce z domova i na jeho zdraví. Nejeden pracovník ocení možnost domácího zdravého stravování a více času na sportovní aktivity


5 nejčastějších komplikací při práci z domova

Stejně jako má každá mince dvě strany, tak i práce na dálku má určitá úskalí. Dobrou zprávou je, že většina těchto negativ lze správným přístupem eliminovat. Pracovníci z domova se nejčastěji potýkají s těmito 5 problémy:

  1. Nedůvěra manažerů – nejčastěji uváděným úskalím při práci z domova je zastaralý pohled některých vedoucích pracovníků: „Nevidím tě, nepracuješ!“. Absence důvěry mezi vedením a pracovníkem je zásadním nedostatkem, který podkopává vzájemnou plnohodnotnou spolupráci.
  2. Vyrušování ze strany rodiny – s neschopností rodinných příslušníků plně akceptovat potřebu soukromí a klidu při práci z domova se potýká řada pracovníků. Ačkoli flexibilní pracovní doba nevylučuje občasnou nutnou výpomoc rodině, nesmí se toto stát pravidlem.
  3. Osamělost – zvláště extrovertní povahy trpí přílišnou separací od pracovního týmu a kolegů. I přes využívání videokonferencí a jiných nástrojů pro online komunikaci se někteří pracovníci mohou při práci z domova cítit osaměle.
  4. Rozptylování – ať se jedná o vyrušování ze strany rodiny či přátel nebo o prostou absenci jasně stanovených pravidel, v domácím prostředí číhá celá řada potenciálních nebezpečí pro pracovní morálku a motivaci.
  5. Strnulost a prorůstání pracovního a osobního života – někteří pracovníci (zejména ti se sklony k přílišnému pracovnímu nasazení) mají tendence sedět celý den za pracovním stolem bez hnutí, nevyčlenit si přestávku na oběd apod. Stejným problémem u některých osob může být absence jakéhokoli oddělení pracovního a osobního života.


Práce z domova se může stát rovněž problematickou v případě nefunkčního internetového připojení, či jiných problémů se softwarem počítače. Je potřeba také počítat se zvýšenými náklady na provoz domácnosti.Jak řešit úskalí práce z domova?

Stejně jako je nutné při rozhodování o práci z domova znát její přínosy, tak je i potřeba vědět jak řešit její nejčastější úskalí. Jak se tedy vypořádat s výše uvedenými problémy?

Prolomit bariéru pochybností na straně vedení může být tvrdý oříšek. Základním stavebním kamenem je důvěra a zodpovědný přístup na obou stranách. Je potřeba, aby obě aktivně komunikovaly a dohodly se na způsobu vykazování pracovních činností. Ideálním řešením jsou výkazy práce a úkolovníky, nejlépe dostupné v cloudu. Nikdy si nevymýšlejte o výsledcích své práce, pracně vybudovaná důvěra se může zhroutit během několika minut. Stejně tak efektivní komunikací s vašimi kolegy, kteří pracují z kanceláře lze předejít řadě nepříjemných nedorozumění.

Závažným problémem, pokud není správně řešen, může být vyrušování ze strany rodinných příslušníků. Je potřeba předem stanovit jasná pravidla pro vzájemnou komunikaci. Seznamte rodinu se svou pracovní dobou, během které si nepřejete být vyrušováni a trvejte na svém postoji. S tím se pojí potřeba oddělené domácí pracovny, nebo pracovního koutu. Není možné dlouhodobě efektivně pracovat např. v jídelně či na jiném rušném místě. Dbejte také na pořádek na vašem pracovním místě.

Stejně jak může být absence ruchu a přítomnosti kolegů pro jednoho pracovníka požehnáním pro druhého takové klidné prostředí může být až frustrující. V případě, že se vám dobře pracuje v určitém šumu, zkuste si navodit živější prostředí poslechem hudby či rádia. Pocit osamělosti eliminujte dostatečnou online komunikací se svými kolegy např. prostřednictvím videokonferencí, které nabízejí nejautentičtější zprostředkování osobního kontaktu. Setkávejte se se svými kolegy i fyzicky, a to každých 6 – 8 týdnů. Rovněž nezapomínejte na osobní kontakty se svými přáteli a známými mimo pracovní dobu.


Stanovte si jasná pravidla pro práci z domova

Někteří pracovníci necítí v domácím prostředí dostatečnou motivaci k práci nebo si nedokážou jasně stanovit osobní pravidla pro úspěšnou práci z domova. Jakkoliv se může zdát, že pracovat z domova je snazší, potřeba osobní disciplíny a odpovědnosti je zde větší než při klasické práci z kanceláře. Stanovení jasných pravidel typu: „budu obvykle začínat v tolik a tolik hodin“, či „mimo nemoc nebudu pracovat v posteli“ a jejich důsledné dodržování napomůže pracovníkovi k lepšímu soustředění a stabilnímu výkonu. Co se týče motivace k práci, mělo by být společnou snahou jak pracovníka, tak i zaměstnavatele, objevit jeho silné stránky a nadále rozvíjet jeho přirozený talent. Pracovník, který má možnost vykonávat činnosti, pro které má vlohy se snadno stává vysoce motivovaným a angažovaným členem týmu.

Work-life balance, neboli oddělení pracovního a osobního života je v případě práce z domova závažnějším problémem nežli při práci ve firemní kanceláři. Pracovníci, kterým toto oddělení působí problém, si mohou utvořit určité rituály, které jim napomohou v „přechodu“ z práce domů. V případě, že má pracovník k dispozici oddělenou pracovnu, po ukončení pracovní doby jednoduše zavře dveře, a odejde. V případě pracovního koutu je dobré uklidit pracovní věci a připravit místo pro volnočasové aktivity. Pomocí může být také pravidelná sportovní aktivita či procházka naplánovaná po konci pracovní doby. Cokoli, co Vám pomůže navodit si pocit, že je po pracovní době, může být důležitým prvkem úspěšné work-life balance.Začněte pracovat z domova i Vy

Jak vidíte, drtivá většina úskalí práce mimo kanceláře firmy lze překonat vhodným doporučením k jejich eliminaci. Nemáte možnost pracovat z domova a přitom toužíte po jejích benefitech stejně jako 90% českých zaměstnanců? Je vaše profese vhodná pro práci z domova? Zkoušeli jste tuto alternativu navrhnout svému zaměstnavateli? Nevíte jak na to? Rádi Vám v této oblasti poradíme.

Napsala:  Jitka Stradějová


© 2016 PRÁCE NA DÁLKU.CZ

Spolupracujeme: